Spotkanie z pracodawcą – 21 10 2021

Na spotkaniu w dniu 21 10 2021, miano udzielić związkom, ustnej odpowiedzi, której nie chciano udzielić w formie pisemnej, na pytania odnośnie różnorakich premii dla wybranych pracowników (czyli – NIE DLA WSZYSTKICH – z czym się nie zgadzamy) i patologii uznaniowego przyznawania niektórych nagród-premii. Spotkanie było skutkiem naszego pisma do pracodawcy, z dnia 16 09 2021.

Mieliśmy również wyrazić oczekiwania pracowników ŚRUBENY odnośnie wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku.

  1. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania – pomimo zapewnień, że takową otrzymamy.
  2. Przekazaliśmy pracodawcy oczekiwania pracowników ŚRUBENY, odnośnie wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku. Odnośnie szczegółów propozycji zapraszam do osobistego kontaktu – udzielę wyczerpujących informacji. 

Spotkanie rozpoczął Pan kierownik wydziału produkcyjnego, który swym demagogicznym wywodem próbował nam uświadomić że:

  • koncepcja wprowadzenia tzw. nagrody akordowej zrodziła się z faktu, że pracownicy (pomimo comiesięcznej kontroli wydajności) nie pracowali sumiennie, zbyt szybko kończyli pracę, itp. itd.
  • W związku z tym, „by nie karać” za powyższe „przewinienia”, wymyślił „razem ze swym zespołem” nagrodę akordową – dokładnie tak stwierdził (jakież to szlachetne! przyp. admina – JB) . Prawda jest jednak taka, że tzw „projekt akord” powstał z inspiracji byłego dyrektora operacyjnego.
  • Pan kierownik stwierdził również, że tzw. nagroda akordowa nie jest zbyt sprawiedliwa ponieważ preferuje stanowiska gdzie są produkowane duże partie i gdzie jest mała ilość TPZtów. Aż dwa lata im to zajęło by dojść do takich wniosków! Ja już na początku tego pomysłu, czyli dwa lata wcześniej wyrażałem takie obawy i wadę tego rozwiązania, że będzie to krzywdziło pracowników w sytuacji kiedy będzie dużo przezbrajań. Niestety wizjonerzy, na czele z byłym dyrektorem operacyjnym nie chcieli tego przyjąć do wiadomości.

Następnie zamiast odnieść się szczegółowo do naszych pytań, czego oczekiwaliśmy, ponownie przedstawiono nam ogólniki, które już znaliśmy:

  • Na spotkaniu nadal nie odpowiadano nam na zadane pytania tak szczegółowo jak to zdefiniowaliśmy w pytaniach.
  • Nie przedstawiono nam, jak przedstawia się wysokość środków na dodatkowe nagrody w poszczególnych działach i wydziałach. Skutkiem tego  utrudnia się nam rozeznanie czy środki na te nagrody-premie są dzielone sprawiedliwie.
  • Nie przedstawiono nam w żadnym z prezentowanych KPI wartości ani zakresu wartości wskaźników, uprawniających pracowników do otrzymania premii. Stwierdzono, że czasem są zbyt wysokie i muszą być „korygowane” by nie wyszły zbyt wysoko. WNIOSEK – podlegają korektom nie zawsze pozytywnym wobec pracowników.
  • Nie odniesiono się do naszych zastrzeżeń w kontekście niewłaściwych założeń KPI dla wydziałów pomocniczych – kwestionujemy wskaźnik odnoszący się do produkcji w tonach, co preferuje gniazda i wyroby wielkogabarytowe. Pracownicy wydziałów pomocniczych nie mają żadnego wpływu na strukturę wytwarzanych asortymentów na wydziałach produkcyjnych. Tak samo jak nie mają wpływu na koszt materiałów pomocniczych.
  • Nie określono terminu w którym wreszcie powstanie regulamin dodatkowych premii.

Odnosimy wrażenie że nie przeczytano uważnie naszego pisma. Widzimy również że wskaźniki KPI które funkcjonują w naszej firmie są zrobione na odczep się – byle były, bo ktoś je kazał zrobić.

Organizacje związkowe uważają, że aby wskaźniki oddziaływały pozytywnie i były skuteczne, muszą być tak skonstruowane by pracownicy mieli na nie rzeczywisty wpływ.
– W wielu KPI w naszej firmie tak nie jest!
– W wielu KPI częstokroć przypadek decyduje w osiągnięciu wskaźnika!
– KPI powinny stanowić źródło obiektywnej informacji zwrotnej dla pracowników o wykonywanej przez nich pracy. U nas tak nie jest!

Przedstawiono nam nową koncepcję, polegającą na połączeniu tzw. nagrody akordowej i dotychczasowej premii regulaminowej, dotyczącej elementu wydajności. Miałoby to polegać na tym, że przy wzroście procentowego wskaźnika wydajności w odniesieniu do normatywu, wyliczanego przez dział głównego technologa, nastąpiłby wzrost kwoty premii.

TA PROPOZYCJA WYDAJE SIĘ SENSOWNA – musimy jednak dostać konkretne propozycje:

– NA PIŚMIE.
– SZCZEGÓŁY, byśmy się mogli odnieść do tego.

Spotkanie nie doprowadziło do konstruktywnych rozwiązań. Następne spotkanie ustalono na 03 11 2021.

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.