Wzrost wynagrodzeń w 2022 roku – SPOTKANIE

Organizacje związkowe mając na uwadze złe doświadczenia z przeszłości (pracodawca nigdy nie odpowiada na nasze pytania wcześniej niż ustawowe 30 dni) złożyły odpowiednio wcześnie, bo 16 09 2021 pytania do pracodawcy, niezbędne do negocjowania, zgodnie z regulaminem wynagradzania, wzrostu wynagrodzeń na 2022 rok oraz negocjacji w zakresie uregulowania dodatkowych premii zwanych czasem nagrodami, płaconych w niektórych działach i wydziałach co kwartał a w niektórych co miesiąc (UWAGA! nie mylić z tzw premią kwartalną).

Nasze pytania, kwestii wysokości żądań płacowych na rok przyszły, wynikały z troski i obowiązku poszanowania interesów drugiej strony. Zawsze kierujemy się tą zasadą, pośrednio wyrażoną w art. 2413 § 1 k.p.

Niestety pracodawca na 19 naszych pytań odpowiedział na 5 pytań. Mało tego w tych 5 punktach odpowiedź nie była tak precyzyjna jakiej oczekiwaliśmy.

By odpowiedzieć na pozostałe 14 naszych pytań pracodawca zaprosił nas na spotkanie 21 października. Mamy nadzieję, że pracodawca pamięta o tym, że połowa października jest terminem rozpoczęcia rozmów płacowych na rok przyszły.

PODSUMOWUJĄC

Po pierwsze: Odpowiedzi oczekiwaliśmy w formie pisemnej na wszystkie pytania.

Po drugie: Brak odpowiedzi na 14 pytań w terminie do 30 dni oznacza naruszenie Art 28 ust2 Ustawy o Związkach Zawodowych (USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019r. poz. 263, z 2021 r.poz. 1666.))

Takie podejście do sprawy świadczy o lekceważeniu przez pracodawcę strony społecznej – REPREZENTANTÓW PRACOWNIKÓW

Nie nastraja to dobrze, jeśli ze strony pracodawcy jest ewidentny brak poszanowania interesów drugiej strony – pracowników.

Po spotkaniu, o rezultatach, poinformuję Was stosownym komunikatem.

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.