Komunikat ze spotkania z pracodawcą – 03 11 2021

W sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku nie doszliśmy do porozumienia – propozycje pracodawcy daleko odbiegają od oczekiwań pracowniczych!

W sprawie projektu połączenia premii regulaminowej (w elemencie wydajności) i tzw, nagrody akordowej wyraziliśmy pozytywne stanowisko, ale zażądaliśmy dodatkowych danych.

W sprawie tzw premii wydziałowych, poinformowaliśmy pracodawcę, że dyskryminuje pracowników wydziałów/działów, których pomija w tych dodatkowych premiach. Zakomunikowaliśmy pracodawcy, że w tak małej firmie jak nasza nie powinien tak dzielić załogi.

Pracodawca z kolei twierdzi że nie potrafi ustalić wskaźników KPI dla pracowników wydziałów/działów, których dyskryminuje brakiem premii-nagród.

Jeśli nie potrafi, to proponujemy (wskaźnikowe) podłączenie dyskryminowanych pracowników do wydziałów/działów, dla których potrafi to zrobić.

Na to spotkanie jak i poprzednie przybyli Kierownik Produkcji i Kierownik ds. Technicznych (zapewne w roli ekspertów). Niestety na żadne konkretne pytanie nie potrafili precyzyjnie i kompetentne odpowiedzieć. Odpowiadali ogólnikami i czasem emocjonalnie – szczególnie Kierownik Produkcji.

Na nasze propozycje by podzielić niektóre wskaźniki KPI, które w wyniku uogólnienia krzywdzą jakąś grupę pracowniczą, pracodawca stwierdził że nie można się tak rozdrabniać.

Natomiast na propozycję odwrotną by w niektórych przypadkach wskaźniki objęły większą ilość obszarów spółki, stwierdził, że to zbyt duże uogólnienie.

No cóż dyskusję na takim poziomie trudno uznać za konstruktywną.

ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE DĄŻĄ I ŻĄDAJĄ

UREGULOWANIA TYCH PREMII-NAGRÓD

BY BYŁY OCZYWISTYM I NALEŻNYM

ŚWIADCZENIEM PŁACOWYM DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW ŚRUBENY

Należnym a nie ze swobodnego uznania.

Godziwe wynagrodzenie nie może być oparte na „łasce pańskiej”

Sprawa uregulowania dodatkowych nagród pozostaje więc otwarta!

Jesteśmy w stanie pójść na pewien kompromis w kwestii dodatkowych nagród i premii, w przypadku dojścia do porozumienia w zakresie wzrostu płac na 2022 rok.

Następne spotkanie 16 11 2021

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.