NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

Przed nami czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Życzymy wszystkim pracownikom Śrubeny

by był on wypełniony spokojem i odpoczynkiem w radosnej atmosferze.
Dziękujemy Wam za wsparcie w naszych działaniach i owocną współpracę.

Życzymy Wam siły i energii w Nowym 2024 roku oraz wielu sukcesów.

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Śrubena Unia w Żywcu

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA została wyłączona

Rozmowy płacowe na 2024 rok – komunikat z dnia 08 12 2023

Na trzecim spotkaniu w ramach negocjacji płacowych, po burzliwej dyskusji, pracodawca złożył nową propozycję, na którą składają się trzy elementy:

– likwidacja tzw. premii za „niechorowanie” w wysokości 3% i przeniesienie tych środków do stawki zasadniczej/godzinowej.

– wzrost wynagrodzenia w odniesieniu do stawki zasadniczej/godzinowej  o 6%.

– wprowadzenie dodatkowego  bonusu, w postaci jednego dnia urlopu w kwartale za niechorowanie w tym kwartale.

Koszt wprowadzenia tego dodatkowego urlopu, pracodawca szacuje na 1,6% w odniesieniu do średniej płacy zakładowej.

Sprowadzałoby się to do tego, że obecna stawka zasadnicza/godzinowa zostanie przeliczona o 9% i jeśli w każdym z kwartałów pracownik nie zachoruje to będzie miał dodatkowo 4 dni urlopu w roku.

Trzeba jednak podkreślić, że dotychczas płaca składała się z trzech elementów:

płaca zasadnicza + premia regulaminowa 10% + premia za niechorowanie 3%

Po ewentualnej zmianie płaca składać się będzie z dwóch elementów:

płaca zasadnicza + premia regulaminowa 10%

Ponadto pracodawca zaproponował by dla znacznej liczby pracowników, których płaca jest liczona ze stawek godzinowych została przeliczona na płacę zasadniczą i wypłacana w takiej formie.

Jest to o tyle istotne, co często podkreślali pracownicy na stawkach godzinowych, że w przypadku małej ilości dni roboczych w danym miesiącu, co miało miejsce w listopadzie i będzie w grudniu płace są znacząco niższe, co utrudnia planowanie budżetów rodzinnych.

Sprowadzi się to do tego, że pensja będzie stała w każdym miesiącu.

Organizacje związkowe nie podjęły decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu tej oferty. Zamierzamy przeprowadzić szerokie konsultacje z pracownikami w poniedziałek i wtorek.

W środę odpowiemy pracodawcy na tą propozycję.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Rozmowy płacowe na 2024 rok – komunikat z dnia 08 12 2023 została wyłączona

Rozmowy płacowe na 2024 rok – komunikat z dnia 24 11 2023

W dniu 24 11 2023 odbyło się drugie spotkanie w ramach negocjacji płacowych.

Organizacje związkowe odrzuciły propozycję pracodawcy i nie doszliśmy do porozumienia.
Organizacje związkowe idąc naprzeciw pracodawcy obniżyły oczekiwania do 14%.
Pracodawca nadal proponuje 7% wzrost wynagrodzeń z podziałem 4% do stawek i 3% do premii frekwencyjnej – za tzw. „niechorowanie”.

Następne spotkanie w tym temacie 08 12 2023.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Rozmowy płacowe na 2024 rok – komunikat z dnia 24 11 2023 została wyłączona

Rozmowy płacowe na 2024 rok – komunikat

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze spotkanie z pracodawcą w temacie wzrostu wynagrodzeń od stycznia 2024 roku.

Po merytorycznym przedstawieniu, przez organizacje związkowe, uzasadnienia oczekiwań płacowych pracowników Śrubeny otrzymaliśmy od pracodawcy propozycję nie do zaakceptowania!

Pracodawca proponuje, tylko i wyłącznie) wzrost premii „za niechorowanie” o 7%, która to wzrosłaby do 10% (płacy zasadniczej/stawki godzinowej).

Oczekiwania pracowników reprezentowanych przez organizacje związkowe wynikają ze znacznego odstawania w bieżącym roku, średniej płacy w Śrubenie do średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw w kraju (minus 795 zł). Uwzględniamy również wzrost wynagrodzeń, który nastąpi w  w przyszłym roku, w wyniku presji płacowej, z powodu inflacji szacowanej na poziomie nawet do 8,3%.

Niestety tematem, który zdominował dyskusję było podnoszenie przez pracodawcę tematu jakoby nadużywania zwolnień lekarskich przez pracowników. Nasze przypuszczalne przyczyny zwiększonej absencji, które już wcześniej podnosiliśmy, odbijały i odbijają się niestety od ściany niezrozumienia ze strony pracodawcy.

Następne spotkanie w tym temacie 24 11 2023. Oczekujemy na propozycje bardziej zbliżone do oczekiwań pracowników.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Rozmowy płacowe na 2024 rok – komunikat została wyłączona

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej organizacji – ZZPFŚ w Żywcu.

Zostały wybrane organy statutowe na następną kadencję:

– przewodniczący związku

– zarząd związku

– komisja rewizyjna związku

Informacja szczegółowa o nowo wybranych osobach do organów związku zostanie wywieszona na tablicach informacyjnych z Śrubenie.

Ze swojej strony chciałbym podziękować odchodzącemu zarządowi związku i komisji rewizyjnej.

Pragnę również podziękować za okazane mi zaufanie i ponowny wybór na przewodniczącego związku na następną kadencję.

Jerzy Bednarz

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Zebranie sprawozdawczo-wyborcze została wyłączona

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zarząd Związku Zawodowego

Pracowników Śrubena Unia w Żywcu

Życzy wszystkim pracownikom, pracującym w Śrubenie

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania została wyłączona

WSZYSTKIM KOBIETOM

PRAGNIEMY ZŁOŻYĆ ŻYCZENIA
Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA KOBIET

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników

Śrubena Unia w Żywcu

pragnie Wam złożyć życzenia zdrowia, szczęścia, zadowolenia z życia i wszelkiego dobra.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania WSZYSTKIM KOBIETOM została wyłączona

Poprawa naszych płac na arenie ogólnopolskiej

Z przyjemnością mogę Wam zakomunikować, że walka o wyższe płace dla pracowników ŚRUBENY została zauważona.

Ukazała się informacja na na ogólnopolskiej stronie Federacji Metalowców i Hutników w Polsce o naszym sukcesie. link do FZZMiH

Wzrost płac w SRUBENIE jest sukcesem Członków Związku.

  • Bez Waszego wsparcia!
  • Bez tego, że stoi za nami każdy członek związku nie byłoby to możliwe!

To dzięki Wam, niezrzeszeni pracownicy też uzyskują wzrost płac!

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Poprawa naszych płac na arenie ogólnopolskiej została wyłączona

Ulga podatkowa dla członków związku – odliczenie składek członkowskich

W 2022 roku, po wielu latach walki i nacisku na rządzących naszym krajem, został spełniony 19-sty postulat OPZZ dotyczący ulgi podatkowej z tytułu opłacania składki związkowej.

W rozliczeniu PIT składanym za rok 2022 można odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem), ulgę z tytułu opłacania składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, a tak jest w naszym przypadku, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11 co jest dowodem wysokości poniesionych składek.

Odliczenie nie może być większe niż 500 zł. Kwota ta pomniejsza dochód podlegający opodatkowaniu.

Walcząc o możliwość odliczenia składki, OPZZ argumentował, że składka członkowska na rzecz organizacji przedsiębiorców i pracodawców jest zaliczana przez przedsiębiorstwa w koszty uzyskania przychodów, co de facto zmniejsza płacony przez firmy podatek. Stanowi o tym art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Było to ewidentnie nierówne traktowanie członków związków pracowniczych wobec związków przedsiębiorców.

W ocenie OPZZ zasada równości wobec prawa nakazuje, aby państwo równo traktowało członków związków zawodowych i członków organizacji pracodawców.

Dlatego właśnie kilka lat temu zaproponowano wprowadzenie przepisów, które umożliwiłyby dokonanie w rocznym zeznaniu podatkowym odliczenia składki opłaconej na rzecz związku zawodowego lub ustanowienie innego mechanizmu pozwalającego osiągnąć podobny skutek.

W związku z ulgą należy pamiętać, że:
– składki członkowskie odpisywane są od dochodu, a nie od podatku;
– odliczenie ma charakter limitowany kwotą 500 zł w skali roku. Nadwyżka ponad kwotę 500 zł nie będzie zatem podlegać odliczeniu;
– odliczeniu podlegają składki faktycznie opłacone w danym roku podatkowym. Składki należne, lecz niezapłacone nie podlegają odliczeniu;
– pierwszego odliczenia za 2022 r. będzie można dokonać w rozliczeniu podatkowym (do 30 kwietnia 2023 r.);
– podstawę prawną do odliczenia stanowi art. 26 ust. 1 pkt 2c i art. 26 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128).

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Ulga podatkowa dla członków związku – odliczenie składek członkowskich została wyłączona

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2023 Roku ….

Zarząd Związku Zawodowego

Pracowników Śrubena Unia w Żywcu,

życzy wszystkim pracownikom Śrubeny

Zdrowych, pogodnych, pełnych radości świąt,

spędzonych w gronie najbliższych.

Życzymy Wam szczęśliwego Nowego 2023 Roku.

Wszelkiej pomyślności

i szczęścia na każdy dzień.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2023 Roku …. została wyłączona