Pracownicy chcą powrotu dodatku stażowego

W związku z oczekiwaniami pracowników Śrubeny, zawnioskowaliśmy w dniu dzisiejszym o niezwłoczne ustalenie terminu rozmów i ich rozpoczęcie początkiem sierpnia br. w zakresie wprowadzenia dodatku stażowego

Obecnie, stawki osobistego zaszeregowania, doświadczonych pracowników z długim stażem pracy w Śrubenie, są w rażącej dysproporcji do stawek nowo przyjmowanych pracowników.

Jeśli pracodawca chce zapewnić bezproblemową sukcesję – zmianę pokoleniową, to powinien docenić doświadczenie i wytrwałość długoletnich pracowników.

Jest to szczególnie istotne w sytuacji powstającej konkurencji, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Żywiecczyźnie – Radziechowy Wieprz. Nie ulega wątpliwości że druga „śrubiarnia” będzie zabiegała o doświadczonych operatorów i innych pracowników.

Pracodawca powinien zawczasu wdrożyć strategię sukcesji, aby zminimalizować straty z tytułu utraty kluczowych pracowników-liderów.

Uważamy, że wprowadzenie dodatku stażowego powinno być taką strategią.
W piśmie złożyliśmy konkretne propozycje, by pracodawca, na spotkaniu, mógł od razu odnieść się do  konkretnych propozycji.

Oczekujemy na wyznaczenie terminu rozmów.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Pracownicy chcą powrotu dodatku stażowego została wyłączona

Wynegocjowaliśmy wzrost dodatków regulaminowych! :)

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy negocjacje wynikające z wystąpienia organizacji związkowych ŚRUBENY, z dnia 21 kwietnia 2022 roku.

Jak Was zapewniłem we wpisie z 11-go maja, po podpisaniu porozumienia w zakresie płacy zasadniczej, mieliśmy kontynuować rozmowy z pracodawcą o wzrost dodatków regulaminowych obowiązującego „Regulaminu wynagradzania”.

Chcieliśmy urealnić – zrewaloryzować dodatki otrzymywane przez pracowników za zwiększoną odpowiedzialność, uciążliwość, dodatkowe poświęcenie czy też inne obowiązki uregulowane w „Regulaminie wynagradzania”.

WYNEGOCJOWALIŚMY DZISIAJ:

– wzrost dodatku brygadzistowskiego z 2 zł – 2,5 zł

– dodatek za czas dyżuru i usuwania awarii

   * czas dyżuru z 150 zł – 170 zł

   * czas usuwania awarii w wyniku wezwania z dyżuru domowego z 75 zł – 85 zł

– dodatek za pracę w święto 195zł – 220

– Dodatek dla zakł. SIP z 300 na 350

– Dodatek dla zakł. SIP z 120 na 150

Wynegocjowane dodatki zafunkcjonują również od 01 06 2022 roku, tak jak wzrost płacy zasadniczej.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Wynegocjowaliśmy wzrost dodatków regulaminowych! :) została wyłączona

Od 01 czerwca 2022 wzrost wynagrodzeń zasadniczych! :)

W dniu dzisiejszym w wyniku wystąpienia organizacji związkowych z dnia 21 kwietnia 2022 roku rozpoczęły się rozmowy z pracodawcą w temacie wzrostu wynagrodzeń.

W wyniku trudnych rozmów i przerzucania się argumentami, wynegocjowaliśmy wzrost płacy zasadniczej od 01 czerwca 2022 roku.

Wynagrodzenia wzrosną średnio o 250 zł, przy czym 200 zł otrzyma obligatoryjnie każdy pracownik a 50 zł będzie stanowiło kwotę „do podziału” przez przełożonego.

Należy pamiętać, że średni wzrost wynagrodzeń zasadniczych powoduje wzrost płacy średnio o 275 zł, z uwagi na 10% premię.

Podczas rozmów zostały podniesione kwestie waloryzacji dodatków regulaminowych:

  • Brygadzistowskiego
  • Za pracę w dni świąteczne
  • Za dyżury i wezwanie do pracy podczas dyżuru
  • i innych

Na temat poziomu wzrostu tych dodatków spotkamy się z pracodawcą we wtorek 17 maja 2022 roku.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Od 01 czerwca 2022 wzrost wynagrodzeń zasadniczych! :) została wyłączona

Wspaniałe wyniki = lepsze płace !!

W dniu dzisiejszym organizacje związkowe, działające w Śrubenie, wystąpiły o wzrost wynagrodzeń zasadniczych, od maja 2022, średnio o 400 zł na pracownika, wzywając pracodawcę do rozmów jeszcze w miesiącu kwietniu.

Wzrost płac na 2022 rok, który został wynegocjowany końcem 2021 roku, był kontestowany przez pracowników, zaraz po zakończeniu negocjacji i podpisaniu porozumienia.

Członkowie związku oraz pracownicy niezrzeszeni, w rozmowach z przewodniczącymi i członkami zarządu związków, wyrażali swe niezadowolenie z niewystarczających kwot wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku.

Galopująca inflacja początkiem 2022 roku powoduje znaczący spadek stopy życiowej rodzin pracowników zatrudnionych w Śrubenie.

Uważamy, że rekordowe wyniki finansowe za 2021 i za I kwartał 2022 pozwalają na korektę wzrostu wynagrodzeń.

Oczekujemy na szybkie wyznaczenie terminu spotkania z pracodawcą w temacie negocjacji wzrostu wynagrodzeń.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Wspaniałe wyniki = lepsze płace !! została wyłączona

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zarząd Związku Zawodowego

Pracowników Śrubena Unia w Żywcu

Życzy wszystkim pracownikom, pracującym w Śrubenie

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
wszelkiej obfitości na świątecznym stole

Podczas tych naszych, najważniejszych chrześcijańskich świąt nie możemy zapomnieć o naszych współpracownikach, pracującym z nami – Ukraińcach i Białorusinach. Ukraińcy bohatersko stawiają opór rosyjskiemu agresorowi. Większość Białorusinów sprzeciwia się będącemu u władzy dyktatorowi sabotując transporty wojsk ruskiego agresora.

Wszystkim współpracownikom z Ukrainy i Białorusi życzymy:

Нехай час Великодня принесе мир і полегшення!

Христос воскрес із мертвих!

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania ŻYCZENIA WIELKANOCNE została wyłączona

„lex retro non agit”

Jedna ze starych rzymskich reguł prawnych, na której opiera się prawo w naszym kraju to:

„lex retro non agit” – „prawo nie działa wstecz”

U nas w firmie o tym jednak zapomniano!

Pomimo rekordowej produkcji, znaleziono „winnych” nierealizowania bardzo wysokich budżetowych zadań ilościowych w obszarze produkcji, winiąc pracowników obszaru produkcji a szczególnie oddziału na zimno, których zmogła choroba w trudnym czasie pandemii.

W gazetce przedstawiono problem w taki sposób jakoby L4 było nadużywane. Zapomniano chyba o tym, że pracownik na L4 ma 80% uposażenia i postanowiono dodatkowo ukarać takich pracowników!

W związku z tym postanowiono WSTECZ zmienić reguły przyznawania premii kwartalnej.

Szczegóły opisano w nr 4 (2022) gazetki zakładowej.

W dniu dzisiejszym organizacje związkowe wystosowały pismo do pracodawcy następującej treści:


„W związku z publikacją w gazetce zakładowej nr 4 na temat zmienionych zasad wypłacania premii kwartalnej wyrażamy

 STANOWCZY PROTEST

Przeciwko zmianom zasad wypłacania bieżącej premii kwartalnej.

Wnosimy o wypłacenie premii kwartalnej za pierwszy kwartał według dotychczasowych niezmienionych zasad.

Obecne zasady premii kwartalnej wystarczająco regulują nieobecność w pracy powodu choroby.

Protestujemy też przeciwko dyskredytowaniu grupy pracowników obszaru produkcyjnego ze wskazywaniem na pracowników wydziału P2.

Pracownicy obszaru produkcji w 1szym kwartale 2022 roku pomimo szalejącej pandemii COVID ofiarnie i wydajnie pracowali, czego wynikiem są osiągnięte bardzo wysokie poziomy produkcji.”


Oczekujemy na spotkanie z Zarządem spółki i wycofanie się z uregulowań, które działałyby wstecz.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania „lex retro non agit” została wyłączona

Fundusz socjalny 2022 podpisany!

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy regulamin podziału funduszu socjalnego.

W ostatniej, przedstawionej nam wersji, skorygowano błędy, które wytknęliśmy i zaakceptowano propozycję naszej organizacji by prezentami mikołajkowymi objąć wszystkie dzieci – do 14 roku życia, by nie wykluczać dzieci do jednego roku życia.

Po konsultacjach z członkami związku i ustaleniach na szczeblu zarządu związku została podjęta decyzja o zaakceptowaniu tej wersji.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Fundusz socjalny 2022 podpisany! została wyłączona

Fundusz socjalny 2022

Zapewne wielu z Was zastanawia się co z funduszem socjalnym na 2022 rok. Mamy informacje, że niektórzy pracownicy spełnili warunki uprawniające do ubiegania się o dofinansowanie do „wczasów pod gruszą” a niektórzy czekają na rozpatrzenie wniosków o zapomogi.

Organizacje związkowe otrzymały od pracodawcy propozycję regulaminu podziału środków oraz plan przychodów i wydatków dopiero 22 02 2022 roku!!!!

Uważamy, że taki plan powinien zostać przedstawiony najpóźniej do 15 stycznia, bo wszystkie dane do sporządzenia takiego budżetu są już znane w tym czasie, ale spuśćmy na to „zasłonę milczenia”  ;(

W dniu 25 02 2022 Nasza organizacja złożyła propozycje niewielkich zmian do planu wydatków w funduszu socjalnym uzgodnione na szczeblu Zarządu Związku. Propozycje zmian wynikały z wniosków składanych przez członków związku.

W dniu 04 03 2022 spotkaliśmy się z Panem Prezesem (ja i Krzysztof), na którym przedstawiłem jak inaczej sfinansować niektóre wydatki. Pan Prezes polecił, odpowiedzialnym za to służbom, przeanalizowanie naszej propozycji.

Śmiem twierdzić, że polecenie Pana Prezesa nie zostało wykonane, ponieważ powiem szczerze pomyliłem się o 2 złote na pracownika w jednej z kategorii wydatków, ale nikt na ten temat nawet się nie zająknął na spotkaniu w dniu 16 03 2022.

Wniosek – nikt tego nie przeanalizował i nikt się nad tym nie pochylił!

Na spotkaniu w dniu 16go marca z Panem Prezesem okazało się, że WSZYSTKIE NASZE WCZEŚNIEJSZE PROPOZYCJE ZOSTAŁY ODRZUCONE na zasadzie „nie bo nie”.

Nie było merytorycznej dyskusji, stwierdzono że NSZZ Solidarność poparł poparł propozycję pracodawcy bez zmian i koniec dyskusji.

W związku z powyższym odmówiłem podpisania takiego regulaminu funduszu socjalnego.

DALSZE KROKI SĄ NASTĘPUJĄCE:
1. Pracodawca przedstawia ponownie, pisemnie regulamin – zapowiedział, że przedstawi taki jak poprzednio.
2. Organizacje związkowe mają 30 dni na uzgodnienie wspólnego stanowiska.
3. Jeśli wspólne stanowisko nie zostanie uzgodnione to pracodawca wprowadzi ostatni regulamin jaki wprowadził.

Z CZYM SIĘ NIE ZGADZAMY:
1. Nie zgadzamy się żeby dzieci urodzone, były pomijane do pierwszego roku życia przy paczkach mikołajkowych.
2. Zawnioskowaliśmy żeby pracownik mógł wybrać czy chce słodycze czy też chce bon lub kwotę pieniężną, do wykorzystania na prezent dla dziecka.
3. Zawnioskowaliśmy podniesienie kwot dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Uważamy, że kwota 300zł dofinansowania dla dziecka jest kwotą zbyt niską. Praktycznie większość pracowników wchodzi do trzeciej najniższej grupy dofinansowania, więc dotknie to największą ilość dzieci i młodzieży.

Zdajemy sobie sprawę że fundusz socjalny jest funduszem zamkniętym. To znaczy, że jest tworzony z określonej kwoty odpisu na pracownika. Składa się z odpisu podstawowego-obowiązkowego (w 2022 roku- 1 662,97 zł/prac.) i odpisu dodatkowego-dobrowolnego, który pracodawca może ale nie musi dokonać.

W bieżącym roku pracodawca zastosował tylko odpis podstawowy. Na spotkaniu 04 03 2022 razem z Krzysztofem proponowaliśmy by Prezes zastosował odpis dodatkowy. Niestety odmówił, argumentując to trudną sytuacją wojenną. Jednak nie wykluczył tego gdyby się sytuacja poprawiła-ustabilizowała, to możemy przystąpić do rozmów na ten temat.

SKĄD WIĘC WZIĄĆ ŚRODKI NA NASZE PROPOZYCJE?

W dniu 16 03 2022 na spotkaniu z Panem Prezesem wyraziłem opinię, że plan wydatków został zrobiony „na kolanie” – bez uwzględnienia ile było na przykład świadczeniobiorców, w poszczególnych grupach, w ubiegłym roku a ile potencjalnie może być w 2022 roku.

1. W dofinansowaniu do wypoczynku dzieci i młodzieży założono że skorzysta 75 dzieci (x 500zł) co stanowi kwotę 37 500zł. Na moje pytanie skąd się wzięło 75 dzieci skoro w 2020 skorzystało 25 dzieci a 2021 skorzystało 35 dzieci, nie uzyskałem akceptowalnej odpowiedzi. Przy naszym założeniu, że w 2022 skorzysta 50 dzieci, czyli 100% więcej niż w 2020 roku zyskujemy kwotę 12 000 zł które można przeznaczyć na paczki dla dzieci od urodzenia do 1 roku i zwiększenie dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Zmniejszając o 8 zł kwotę na pracownika na premię świąteczną średnio z 648 zł na 640 zł zyskujemy na powyższe cele 3 280 zł

RAZEM daje to 15 280 zł które mogłyby zasilić wypoczynek dzieci i młodzieży i paczki dla dzieci od 0 do 1 roku.

Po burzliwym, porannym spotkaniu z Panem Prezesem i z Panią Kierownik Działu Kadr, w dniu dzisiejszym, przedstawiono organizacjom związkowym, ok godz 12:30 nową propozycję regulaminu i budżetu funduszu socjalnego.

Jak się okazało zaakceptowano jedną z naszych propozycji i wszystkie dzieci od urodzenia do 14 lat otrzymają paczki mikołajkowe w postaci kart podarunkowych.

Chcę podkreślić, że doceniamy ten gest.

Zmniejszono również ilościowo prognozę uczestników wypoczynku dzieci i młodzieży z 75 na 60 i „uzyskaną” kwotę przeniesiono do „pomocy finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami na koniec roku”, która średnio na pracownika wynosiłaby 662 zł wobec 648 zł – różnica 14zł.

Mamy 30 dni na zaakceptowanie lub odrzucenie tej ostatniej propozycji.

Bardzo Was proszę o opinie na ten temat.

Jeśli któryś z członków naszego związku będzie zainteresowany szczegółami ostatniej propozycji regulaminu funduszu socjalnego to proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny – prześlę szczegóły i wyjaśnię niejasności.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Fundusz socjalny 2022 została wyłączona

POMÓŻMY WALCZĄCEJ UKRAINIE !

flaga Ukrainy

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci zbrodniczą agresją Rosji, która przy pomocy białoruskiego reżimu napadła na pokojowo nastawioną Ukrainę!

Wszyscy nie możemy pogodzić się z barbarzyńskim atakowaniem Ukraińskich szpitali, przedszkoli, szkół i osiedli mieszkalnych przez rosyjskiego agresora!

Jesteśmy pełni podziwu dla bohaterskich czynów armii ukraińskiej i ukraińskiego pospolitego ruszenia i życzymy im wielkiego zwycięstwa nad putinowską nawałą!

Wielu pracowników, w ostatnim czasie pytało co można zrobić, jak można pomóc.

W dniu dzisiejszym o godz 13:40 z inicjatywy Zarządu Spółki, Zarząd i przewodniczący organizacji związkowych spotkały się z Naszymi koleżankami i kolegami – współpracownikami z Ukrainy.

Celem spotkania było rozpoznanie potrzeb w zakresie pomocy, której mogłaby udzielić ŚRUBENA wraz z jej pracownikami, rodzinom pracującym w ŚRUBENIE Ukraińców.

Pomoc dla UKRAINY w naszej firmie, koordynuje koleżanka pracująca w Dziale Marketingu:

Poniżej podaję również kontakt do przewodniczącego Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Śrubena Unia w Żywcu:

Z wypowiedzi zebranych wynikało, że największym problemem jest ewakuacja dzieci i kobiet z rejonów operacji wojskowych.

Niestety nie ma możliwości, co zrozumiałe, by nasza firma mogła wysłać transport w rejony frontowe. Natomiast Pan Prezes zaoferował pomoc w transporcie na terenie RP z rejonów przygranicznych.

Zaoferowano również pomoc w zakresie dożywienia, w Śrubenie, matek i dzieci przybywających z rejonów frontowych.

W ramach naszej grupy kapitałowej MANGATA, spółka wspiera ośrodek dla dzieci z niepełnosprawnościami w Ustroniu i w związku z tym została zaoferowana pomoc dla dzieci ukraińskich w tym ośrodku.

Ze strony naszych koleżanek i kolegów Ukraińców była podkreślana potrzeba pomocy w zakresie leków i materiałów medycznych. Jednak ze względu na ograniczenia prawne takiej pomocy (niektóre leki wymagają recept a w obecnej chwili występują również braki materiałów opatrunkowych i niektórych leków bez recept w aptekach) – taka pomoc może być udzielana właściwie tylko przez organizacje rządowe i Polski Czerwony Krzyż.

Prezes zaoferował gotowość i wszelaką pomoc w zakresie naszych – firmowych, możliwości.

Odnosząc się zaś do pytań naszych członków i pracowników, jeśli ktoś z nas, ma możliwości i środki finansowe by:

WESPRZEĆ BOHATERSKICH UKRAIŃCÓW

W WALCE Z ROSYJSKIM BARBARZYŃSTWEM

To zwracamy się z prośbą o taką pomoc. Może ona polegać na:

  • informacji o bezpiecznym lokum dla uchodźców – matek z dziećmi. Może ktoś ma wiedzę o kimś kto che pomóc w ten sposób. By ukraińskie matki z dziećmi trafiły do bezpiecznego lokum. Ze względu na szybką ucieczkę, częstokroć nie mają środków na wynajem i w tym okresie trzeba im pomóc.
  • darach rzeczowych, żywność, odzież – pamiętajmy jednak by nie oferować starej i znoszonej odzieży – nie odzierajmy naszych sąsiadów z godności!
  • wpłacie jakiejkolwiek kwoty pieniężnej – liczy się każda złotówka – na temat konta wpłaty prosimy o kontakt z Wiktorią lub z przewodniczącym związku. Nie wpłacajcie na byle jakie konta bo ostatnio pojawiło się wielu oszustów.

Zarząd Związku popiera działania działania pracodawcy w tym zakresie, za wszelką pomoc dziękujemy.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania POMÓŻMY WALCZĄCEJ UKRAINIE ! została wyłączona

Spotkanie z pracodawcą 10 02 2022

W dniu dzisiejszym organizacje związkowe spotkały się z pracodawcą w temacie dodatkowych premii uzależnionych od KPI.

Spotkanie odbyło się on-line przy pomocy aplikacji TIMS. Można by sądzić, że pracodawca wybiera taką formę spotkania ze względu na epidemię, ale jakie to jest zabezpieczenie przed zakażeniem skoro w jednym biurze ze strony pracodawcy siedziało 5 osób.

Czyżby pracodawca sądził, że tylko związkowcy są źródłem zakażenia?

Spotkanie zakończyło się niestety po 25 minutach nie wnosząc nic do sprawy. Po raz kolejny przedstawiono nam w ostatniej chwili (na spotkaniu) materiał, który wymagał wcześniejszej analizy.

Poprosiliśmy o przesłanie nam tych materiałów byśmy mogli skonsultować szczegóły z przedstawicielami załogi.

Następnie poprosiliśmy o zakończenie i wyznaczenie terminu następnego spotkania.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Spotkanie z pracodawcą 10 02 2022 została wyłączona