Wszystkim pracownikom ŚRUBENY

Zarząd Związku Zawodowego

Pracowników Śrubena Unia w Żywcu

życzy

Zdrowych, pogodnych i pełnych radości świąt

Bożego Narodzenia.

Wielu wspaniałych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

Pragniemy również z okazji nadchodzącego 2022 roku

złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia

i szczęścia na każdy dzień.

Niech Nowy Rok będzie korzystny

zarówno pod względem prywatnym,  jak i zawodowym,

niech się spełnią Wasze wszystkie marzenia.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Wszystkim pracownikom ŚRUBENY została wyłączona

2021 12 08 – spotkanie robocze – zmiany w regulaminie premiowania

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze z planowanych, spotkanie robocze w związku z koniecznością wypracowania dobrych zmian w nowym regulaminie premiowania, który połączy tzw. starą premię regulaminową i nowe rozwiązania, pozwalające na większe gratyfikacje premiowe dla pracowników.

W spotkaniu ze strony pracodawcy uczestniczyli Dyrektor Operacyjny, Kierownik d.s. technicznych, Kierownik d.s. produkcyjnych. Ze strony organizacji związkowych uczestniczyli Przewodniczący organizacji związkowych i koledzy związkowcy, reprezentujący omawiane obszary.

Rozmowy pod przewodnictwem, nowego Dyrektora Operacyjnego były bardzo konstruktywne, co rodzi nadzieję na wypracowanie dobrych rozwiązań premiowych w przyszłości.

Ustaliliśmy, że będziemy się spotykali co tydzień i punkt po punkcie omawiali te trudne zagadnienia by wypracować dobre rozwiązania dla wszystkich pracowników.

Po następnym spotkaniu przekażę Wam relację.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania 2021 12 08 – spotkanie robocze – zmiany w regulaminie premiowania została wyłączona

Uzgodniliśmy wzrost wynagrodzeń w 2022 roku

W dniu dzisiejszym uzgodniliśmy z pracodawcą wzrost wynagrodzeń w 2022 roku.

Wynagrodzenia wzrosną średnio o 250 zł, przy czym 200 zł otrzyma obligatoryjnie każdy pracownik a 50 zł będzie stanowiło kwotę „do podziału” przez przełożonego.

Podczas rozmów podniosłem sprawę konieczności wzrostu dodatków:

 • Brygadzistowskiego
 • Za pracę w dni świąteczne
 • Za dyżury

Niestety na chwilę obecną zostaliśmy zmuszeni do odstąpienia od regulacji tych dodatków. Jednym z powodów był był argument, że wiązałoby się to ze zmniejszeniem kwoty wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w przyszłym roku. Jeśli chodzi o inne powody, zapraszam do osobistego kontaktu.

Ustaliliśmy, że w zależności od sytuacji gospodarczo-ekonomicznej początkiem przyszłego roku, powrócimy do tego tematu.

Odnośnie dodatkowych premii i premii regulaminowej ustaliliśmy, że spotkamy się w tych tematach, w połowie drugiego tygodnia grudnia b.r.

Zostaliśmy poinformowani przez pracodawcę, że premia kwartalna za IV kwartał 2021 roku zostanie wypłacona awansem przed świętami Bożego Narodzenia. Pracodawca poinformował nas, że z dużą dozą prawdopodobieństwa wystąpi premia półroczna za II-gie półrocze 2021. Jeśli by wystąpiła to będzie wypłacona w pierwszym kwartale 2022 roku.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Uzgodniliśmy wzrost wynagrodzeń w 2022 roku została wyłączona

Komunikat ze spotkania z pracodawcą – 16 11 2021

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą.

Kontynuowaliśmy tematy

 • wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku,
 • zmian w regulaminie premiowania
 • dodatkowych premii – tzw „wydziałowych”.

W kwestii wzrostu wynagrodzeń – nie doszliśmy do porozumienia. Odnośnie szczegółów zapraszam do osobistego kontaktu.

W kwestii zmiany regulaminu – połączenia premii regulaminowej i tzw „akordowej” wyraziliśmy pozytywne stanowisko i oczekujemy pisemnej propozycji ze strony pracodawcy, zgodnie z obowiązującym prawem, t.j. Art.27 ust 3 Ustawy o Związkach Zawodowych! Zarówno tej premii jak i wszystkich innych.

Art. 27
3. Regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; […]

W kwestii tzw. „premii wydziałowych” – uzależnionych od KPI (Kluczowe wskaźniki efektywności) częstokroć oficjalnie ukrywanych przed ogółem pracowników i rozważanych tylko przez niektórych przedstawicieli kadry, uzyskaliśmy zapewnienie, że będą w najbliższym czasie publikowane na wydziałach.

Podkreśliłem na spotkaniu, że tylko dzięki determinacji organizacji związkowych, które od kilku miesięcy żądały informacji, może zafunkcjonuje w Śrubenie skuteczny program KPI i sprawiedliwe, uzależnione od niego dodatkowe premie, w którym to pracownicy będą jak  najszybciej otrzymywać informację zwrotną na temat wyników mierzonych za pomocą KPI zarówno wstecz jak i na kolejne okresy.

Następne spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku odbędzie się 24 11 2021

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Komunikat ze spotkania z pracodawcą – 16 11 2021 została wyłączona

Sprostowanie kłamstwa z gazetki zakładowej

Zapraszam do pobrania nowego biuletynu:

Biuletyn2021-01

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Sprostowanie kłamstwa z gazetki zakładowej została wyłączona

Komunikat ze spotkania z pracodawcą – 03 11 2021

W sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku nie doszliśmy do porozumienia – propozycje pracodawcy daleko odbiegają od oczekiwań pracowniczych!

W sprawie projektu połączenia premii regulaminowej (w elemencie wydajności) i tzw, nagrody akordowej wyraziliśmy pozytywne stanowisko, ale zażądaliśmy dodatkowych danych.

W sprawie tzw premii wydziałowych, poinformowaliśmy pracodawcę, że dyskryminuje pracowników wydziałów/działów, których pomija w tych dodatkowych premiach. Zakomunikowaliśmy pracodawcy, że w tak małej firmie jak nasza nie powinien tak dzielić załogi.

Pracodawca z kolei twierdzi że nie potrafi ustalić wskaźników KPI dla pracowników wydziałów/działów, których dyskryminuje brakiem premii-nagród.

Jeśli nie potrafi, to proponujemy (wskaźnikowe) podłączenie dyskryminowanych pracowników do wydziałów/działów, dla których potrafi to zrobić.

Na to spotkanie jak i poprzednie przybyli Kierownik Produkcji i Kierownik ds. Technicznych (zapewne w roli ekspertów). Niestety na żadne konkretne pytanie nie potrafili precyzyjnie i kompetentne odpowiedzieć. Odpowiadali ogólnikami i czasem emocjonalnie – szczególnie Kierownik Produkcji.

Na nasze propozycje by podzielić niektóre wskaźniki KPI, które w wyniku uogólnienia krzywdzą jakąś grupę pracowniczą, pracodawca stwierdził że nie można się tak rozdrabniać.

Natomiast na propozycję odwrotną by w niektórych przypadkach wskaźniki objęły większą ilość obszarów spółki, stwierdził, że to zbyt duże uogólnienie.

No cóż dyskusję na takim poziomie trudno uznać za konstruktywną.

ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE DĄŻĄ I ŻĄDAJĄ

UREGULOWANIA TYCH PREMII-NAGRÓD

BY BYŁY OCZYWISTYM I NALEŻNYM

ŚWIADCZENIEM PŁACOWYM DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW ŚRUBENY

Należnym a nie ze swobodnego uznania.

Godziwe wynagrodzenie nie może być oparte na „łasce pańskiej”

Sprawa uregulowania dodatkowych nagród pozostaje więc otwarta!

Jesteśmy w stanie pójść na pewien kompromis w kwestii dodatkowych nagród i premii, w przypadku dojścia do porozumienia w zakresie wzrostu płac na 2022 rok.

Następne spotkanie 16 11 2021

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Komunikat ze spotkania z pracodawcą – 03 11 2021 została wyłączona

Spotkanie z pracodawcą – 21 10 2021

Na spotkaniu w dniu 21 10 2021, miano udzielić związkom, ustnej odpowiedzi, której nie chciano udzielić w formie pisemnej, na pytania odnośnie różnorakich premii dla wybranych pracowników (czyli – NIE DLA WSZYSTKICH – z czym się nie zgadzamy) i patologii uznaniowego przyznawania niektórych nagród-premii. Spotkanie było skutkiem naszego pisma do pracodawcy, z dnia 16 09 2021.

Mieliśmy również wyrazić oczekiwania pracowników ŚRUBENY odnośnie wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku.

 1. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania – pomimo zapewnień, że takową otrzymamy.
 2. Przekazaliśmy pracodawcy oczekiwania pracowników ŚRUBENY, odnośnie wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku. Odnośnie szczegółów propozycji zapraszam do osobistego kontaktu – udzielę wyczerpujących informacji. 

Spotkanie rozpoczął Pan kierownik wydziału produkcyjnego, który swym demagogicznym wywodem próbował nam uświadomić że:

 • koncepcja wprowadzenia tzw. nagrody akordowej zrodziła się z faktu, że pracownicy (pomimo comiesięcznej kontroli wydajności) nie pracowali sumiennie, zbyt szybko kończyli pracę, itp. itd.
 • W związku z tym, „by nie karać” za powyższe „przewinienia”, wymyślił „razem ze swym zespołem” nagrodę akordową – dokładnie tak stwierdził (jakież to szlachetne! przyp. admina – JB) . Prawda jest jednak taka, że tzw „projekt akord” powstał z inspiracji byłego dyrektora operacyjnego.
 • Pan kierownik stwierdził również, że tzw. nagroda akordowa nie jest zbyt sprawiedliwa ponieważ preferuje stanowiska gdzie są produkowane duże partie i gdzie jest mała ilość TPZtów. Aż dwa lata im to zajęło by dojść do takich wniosków! Ja już na początku tego pomysłu, czyli dwa lata wcześniej wyrażałem takie obawy i wadę tego rozwiązania, że będzie to krzywdziło pracowników w sytuacji kiedy będzie dużo przezbrajań. Niestety wizjonerzy, na czele z byłym dyrektorem operacyjnym nie chcieli tego przyjąć do wiadomości.

Następnie zamiast odnieść się szczegółowo do naszych pytań, czego oczekiwaliśmy, ponownie przedstawiono nam ogólniki, które już znaliśmy:

 • Na spotkaniu nadal nie odpowiadano nam na zadane pytania tak szczegółowo jak to zdefiniowaliśmy w pytaniach.
 • Nie przedstawiono nam, jak przedstawia się wysokość środków na dodatkowe nagrody w poszczególnych działach i wydziałach. Skutkiem tego  utrudnia się nam rozeznanie czy środki na te nagrody-premie są dzielone sprawiedliwie.
 • Nie przedstawiono nam w żadnym z prezentowanych KPI wartości ani zakresu wartości wskaźników, uprawniających pracowników do otrzymania premii. Stwierdzono, że czasem są zbyt wysokie i muszą być „korygowane” by nie wyszły zbyt wysoko. WNIOSEK – podlegają korektom nie zawsze pozytywnym wobec pracowników.
 • Nie odniesiono się do naszych zastrzeżeń w kontekście niewłaściwych założeń KPI dla wydziałów pomocniczych – kwestionujemy wskaźnik odnoszący się do produkcji w tonach, co preferuje gniazda i wyroby wielkogabarytowe. Pracownicy wydziałów pomocniczych nie mają żadnego wpływu na strukturę wytwarzanych asortymentów na wydziałach produkcyjnych. Tak samo jak nie mają wpływu na koszt materiałów pomocniczych.
 • Nie określono terminu w którym wreszcie powstanie regulamin dodatkowych premii.

Odnosimy wrażenie że nie przeczytano uważnie naszego pisma. Widzimy również że wskaźniki KPI które funkcjonują w naszej firmie są zrobione na odczep się – byle były, bo ktoś je kazał zrobić.

Organizacje związkowe uważają, że aby wskaźniki oddziaływały pozytywnie i były skuteczne, muszą być tak skonstruowane by pracownicy mieli na nie rzeczywisty wpływ.
– W wielu KPI w naszej firmie tak nie jest!
– W wielu KPI częstokroć przypadek decyduje w osiągnięciu wskaźnika!
– KPI powinny stanowić źródło obiektywnej informacji zwrotnej dla pracowników o wykonywanej przez nich pracy. U nas tak nie jest!

Przedstawiono nam nową koncepcję, polegającą na połączeniu tzw. nagrody akordowej i dotychczasowej premii regulaminowej, dotyczącej elementu wydajności. Miałoby to polegać na tym, że przy wzroście procentowego wskaźnika wydajności w odniesieniu do normatywu, wyliczanego przez dział głównego technologa, nastąpiłby wzrost kwoty premii.

TA PROPOZYCJA WYDAJE SIĘ SENSOWNA – musimy jednak dostać konkretne propozycje:

– NA PIŚMIE.
– SZCZEGÓŁY, byśmy się mogli odnieść do tego.

Spotkanie nie doprowadziło do konstruktywnych rozwiązań. Następne spotkanie ustalono na 03 11 2021.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Spotkanie z pracodawcą – 21 10 2021 została wyłączona

Wzrost wynagrodzeń w 2022 roku – SPOTKANIE

Organizacje związkowe mając na uwadze złe doświadczenia z przeszłości (pracodawca nigdy nie odpowiada na nasze pytania wcześniej niż ustawowe 30 dni) złożyły odpowiednio wcześnie, bo 16 09 2021 pytania do pracodawcy, niezbędne do negocjowania, zgodnie z regulaminem wynagradzania, wzrostu wynagrodzeń na 2022 rok oraz negocjacji w zakresie uregulowania dodatkowych premii zwanych czasem nagrodami, płaconych w niektórych działach i wydziałach co kwartał a w niektórych co miesiąc (UWAGA! nie mylić z tzw premią kwartalną).

Nasze pytania, kwestii wysokości żądań płacowych na rok przyszły, wynikały z troski i obowiązku poszanowania interesów drugiej strony. Zawsze kierujemy się tą zasadą, pośrednio wyrażoną w art. 2413 § 1 k.p.

Niestety pracodawca na 19 naszych pytań odpowiedział na 5 pytań. Mało tego w tych 5 punktach odpowiedź nie była tak precyzyjna jakiej oczekiwaliśmy.

By odpowiedzieć na pozostałe 14 naszych pytań pracodawca zaprosił nas na spotkanie 21 października. Mamy nadzieję, że pracodawca pamięta o tym, że połowa października jest terminem rozpoczęcia rozmów płacowych na rok przyszły.

PODSUMOWUJĄC

Po pierwsze: Odpowiedzi oczekiwaliśmy w formie pisemnej na wszystkie pytania.

Po drugie: Brak odpowiedzi na 14 pytań w terminie do 30 dni oznacza naruszenie Art 28 ust2 Ustawy o Związkach Zawodowych (USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019r. poz. 263, z 2021 r.poz. 1666.))

Takie podejście do sprawy świadczy o lekceważeniu przez pracodawcę strony społecznej – REPREZENTANTÓW PRACOWNIKÓW

Nie nastraja to dobrze, jeśli ze strony pracodawcy jest ewidentny brak poszanowania interesów drugiej strony – pracowników.

Po spotkaniu, o rezultatach, poinformuję Was stosownym komunikatem.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Wzrost wynagrodzeń w 2022 roku – SPOTKANIE została wyłączona

Bonus półroczny i „radosna twórczość” w wymyślaniu premii!

W wyniku wystosowanego przez nas pisma w dniu 06 08 2020, pracodawca spotkał się z nami w czwartek – 19 08 2021 r.

Nasze pismo dotyczyło premii półrocznej, czyli tak zwanego „bonusu”. Premia ta, która powinna zafunkcjonować, jest zapisana w „Regulaminie wynagradzania” i jest uzależniona od wskaźnika rentowności

WR= zysk netto / przychód ze sprzedaży

Uważaliśmy i uważamy, że ze względu na bardzo dobre wyniki, TA premia powinna BYĆ WYPŁACONA!

Niestety Zarząd Spółki, ustalił na tak wysokim poziomie wskaźniki rentowności na I i II półrocze, że są one nie do osiągnięcia i jak nas poinformowano nie będzie tej premii za I półrocze.

Na drugie półrocze wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i najprawdopodobniej nie zostanie osiągnięty! W związku z tym bonusu za II półrocze również nie będzie.
Ustalanie tego wskaźnika przez Zarząd Spółki na zaporowym poziomie powoduje, że zapis regulaminu w temacie bonusu jest martwy.

Nasza dygresja!
Takie podejście do ustalania WR – wskaźnika rentowności, przez Zarząd, czyli na przykład uchwalenie go na II półrocze 2021, na poziomie:
– ponad 2-krotności z 2018 roku
– ponad 2,5-krotności z 2019 roku
jest obiektywne?
NIE!
Jest przesłanką by nie wypłacić pracownikom BONUSU

Ponadto!

We wspomnianym piśmie z 06go sierpnia, ponownie poruszyliśmy kwestię funkcjonujących na wydziałach obszaru kierownika produkcji, dodatkowych premii – tzw „premii wydziałowej” i „nagrody akordowej”.

Ponownie wysunęliśmy żądania aby możliwość uzyskania dodatkowej premii, które jak wiecie, oscylują od 100zł do 800zł na pracownika, obejmowała pracowników wszystkich wydziałów i działów, oraz żeby powstał regulamin tej premii z określeniem poziomu wskaźników (tzw. KPI) uprawniających do tych premii.

Podkreśliliśmy, że wskaźniki powinny być tak ustawione żeby premia mogła zafunkcjonować DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW.

Nie zgadzamy się na takie rozwiązania, że w niektórych działach i wydziałach premia występuje raz na rok a w innych 12 razy w roku.

Takie funkcjonowanie premii oznacza niewłaściwe ustawienie wskaźników KPI – skoro są nieosiągalne.

Najwyższy czas by zakończono tą „radosną twórczość” – wymyślanie i testowanie dodatkowych premii i wreszcie je wdrożono – jako zakładowe akty prawne, tak jak to przewiduje Ustawa o Związkach Zawodowych i Kodeks Pracy.

Pracodawca przekazał nam ogólnikowe założenia wyliczania wskaźników, bez poziomów tych wskaźników. Twierdzi, że nadal myśli nad poprawnością założeń – czyli

MYŚLI:

 • ponad DWA LATA w przypadku wydziału Pr1
 • ponad ROK w przypadku wydziału Pr2 oraz na wydziałach utrzymania ruchu
 • od miesiąca na Pr4
 • w pozostałych obszarach spółki nadal są testowane różne dziwaczne i zmienne wartościowo w czasie wskaźniki.

Przekazane nam materiały zostaną w najbliższym czasie wnikliwie przeanalizowane przez Zarządy Związków!

Chcemy mieć nadzieję (choć mamy coraz mniejszą), że wystarczy czasu, by w najbliższej dziesięciolatce wymyślono obiektywne i sensowne wskaźniki KPI!

Możemy Was zapewnić że będziemy interweniować w tym temacie!

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Otagowano | Możliwość komentowania Bonus półroczny i „radosna twórczość” w wymyślaniu premii! została wyłączona

UZYSKALIŚMY Wzrost wynagrodzeń – od 01 07 2021 ! :)))

POPRAWA:

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy negocjacje z pracodawcą w temacie wzrostu płac od miesiąca lipca bieżącego roku.

od 01 07 2021 płace wzrosną średnio o 250 zł.

Obligatoryjnie każdy pracownik otrzyma do swojej stawki godzinowej/zasadniczej 200 zł. Natomiast 50 zł pozostanie do dyspozycji kierowników, do podziału w nadzorowanych obszarach.

Wszyscy niezrzeszeni pracownicy powinni zdać sobie sprawę z tego, że poprawę zawdzięczają pracownikom zrzeszonym w związkach zawodowych. Siła oddziaływania związków zawodowych na pracodawcę jest wprost proporcjonalna do liczby członków związku.

Podpisaliśmy również porozumienie o wzroście limitu godzin nadliczbowych; ze 150 do 416 godzin w 2021 roku.

Musieliśmy odstąpić od propozycji wzrostu dodatku za godziny nadliczbowe (50%->100% i 100%->150%), ponieważ pracodawca postulował mniejszą kwotę poprawy dla wszystkich, kosztem proponowanego przez nas rozwiązania.

Odbiłoby się to na mniejszych poprawach dla wszystkich pracowników.

Ponadto mieliśmy sygnały od członków związków, że oczekują zgody organizacji związkowych na zwiększenie limitu do 416 godzin, dlatego też taką zgodę wyraziliśmy.

PREMIA KWARTALNA ZA DRUGI KWARTAŁ:

W zwiąku z bardzo dobrymi wynikami za drugi kwartał pracodawca zapewnił nas, że premia-nagroda za drugi kwartał zostanie wypłacona, na poziomie nie niższym niż za pierwszy kwartał i zostanie wypłacona przy wypłacie za miesiąc lipiec.

TAK ZWANA NAGRODA AKORDOWA – de facto – PREMIA:

Pan Prezes zapewnił nas, że na przełomie miesiąca lipca i sierpnia otrzymamy zasady tej tak zwanej nagrody ze wszystkich działów w których ją zaimplementowano.

Przypomnę – cały czas kwestionujemy to, że taka premia stosowana wybiórczo – tylko dla niektórych grup pracowniczych, dyskryminuje pozostałych!

Dlatego też żądamy przedstawienia zasad tej premii – w celu kontroli kryteriów przyznawania i ustalenia regulaminu, by chronić interesy pracowników wszystkich działów i wydziałów!

——————————————

NASTĘPNE ROZMOWY PŁACOWE NA TEMAT WZROSTU WYNAGRODZEŃ W 2022 ROKU ODBĘDĄ SIĘ W POŁOWIE PAŹDZIERNIKA 2021.

Zachęcamy Was do wstępowania do związków zawodowych – BĘDZIE NAS WIĘCEJ – BĘDZIEMY MOGLI WIĘCEJ!

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania UZYSKALIŚMY Wzrost wynagrodzeń – od 01 07 2021 ! :))) została wyłączona