Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej organizacji – ZZPFŚ w Żywcu.

Zostały wybrane organy statutowe na następną kadencję:

– przewodniczący związku

– zarząd związku

– komisja rewizyjna związku

Informacja szczegółowa o nowo wybranych osobach do organów związku zostanie wywieszona na tablicach informacyjnych z Śrubenie.

Ze swojej strony chciałbym podziękować odchodzącemu zarządowi związku i komisji rewizyjnej.

Pragnę również podziękować za okazane mi zaufanie i ponowny wybór na przewodniczącego związku na następną kadencję.

Jerzy Bednarz

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.