POPRAWA PŁAC – spotkanie 30 06 2021

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą.
Odbyło się ono w związku z naszym wystąpieniem do pracodawcy z dnia 11 06 2021, w sprawie wzrostu wynagrodzeń od lipca b.r.
Przedstawiliśmy pracodawcy oczekiwania pracownicze co do kwoty, która w adekwatny sposób będzie rekompensowała mizerne podwyżki na 2021 (3,5% z podziałem 1,75%/1,75%) i brak podwyżek na 2020 rok.
Przedstawiliśmy średnie płace w naszym otoczeniu oraz dynamikę wzrostu płac w ŚRUBENIE, dowodząc jak obecnie średnia płaca odstaje od średniej płacy w kraju.
W oparciu o powyższe fakty, bardzo dobrą koniunkturę i sytuację spółki uważamy, że kwota 500 złotych, od lipca do płacy zasadniczej będzie kwotą adekwatną.

Oczekujemy więc takiej podwyżki.

Pracodawca ma rozważyć nasze oczekiwania i wyznaczył spotkanie w następną środę – 07 07 2021 r.

Poruszony został też temat tak zwanej nagrody akordowej.
Organizacje związkowe przekazały pracodawcy swoje stanowisko:

– Jeśli nagroda-premia jest uzależniona od jakichkolwiek wskaźników, nie może być „ŁASKĄ PAŃSKĄ”! Wobec tego decyzja o premii nie może być uznaniem przełożonego i opierać się na kryteriach nieznanych pracownikowi lub co gorsze, zmieniających się w poszczególnych okresach!

– Regulamin takiej premii, czego żądamy, powinien zawierać procedurę informowania pracowników by mogli się odwołać w przypadku nieprzyznania premii lub nieprzyznania jej w niepełnej wysokości!

– Premia nie może być utożsamiana z nagrodą TO SĄ DWIE RÓŻNE GRATYFIKACJE! Nazywanie przez pracodawcę nagrodą coś co de facto jest premią i udawanie, że daje nagrody, zgodnie z przeważającym orzecznictwem sądów pracy jest wadliwe.

Premią jest wynagrodzenie, gdy pracodawca stosuje przejrzyste kryteria premiowania, nawet w razie braku aktów wewnątrzzakładowych (Wyrok SN z 30 marca 1977 r., sygn. akt I PRN 26/77, OSNC 1977/11/225). Jeśli więc przyznawanie premii Można powiązać z pewnymi kryteriami, oraz jest ono stałą praktyką pracodawcy to jest to premia, przysługującą pracownikowi po spełnieniu tych kryteriów.

  • BY KONTROLOWAĆ NIEZMIENNOŚĆ KRYTERIÓW (by pracownicy nie byli zaskakiwani zmianami kryteriów) ŻĄDAMY PRZEDSTAWIENIA ORGANIZACJOM ZWIĄZKOWYM ZASAD TEJ PREMII OD PONAD 1,5 ROKU.
  • WSZYSCY PRACOWNICY PRACUJĄ NA WYNIK I SPÓŁKI I WSZYSCY POWINNI MIEĆ MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA DODATKOWEJ PREMII ZWANEJ NIEWŁAŚCIWIE NAGRODĄ.
  • NIE ZGADZAMY SIĘ RÓWNIEŻ NA UZNANIOWOŚĆ TEJ PREMII W NIEKTÓRYCH DZIAŁACH I WYDZIAŁACH. WYZNAJEMY ZASADĘ – KRYTERIA SPEŁNIONE-PREMIA SIĘ NALEŻY

Pracodawca zapewnił nas że w najbliższym czasie przedstawi  nam zasady premii, którą nazywa nagrodą. CZEKAMY!

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.