Czas na poprawę płac

W dniu 11 06 2021 organizacje związkowe wręczyły pracodawcy pismo, żądając w nim niezwłocznego (w czerwcu b.r.) przystąpienia do rozmów na temat:

1. Wzrostu wynagrodzeń od miesiąca lipca 2021.
2. Przedstawienia regulaminu tak zwanej (nagrody) premii akordowej.

Odpowiedzieliśmy również na prośbę pracodawcy w zakresie zwiększenia limitu godzin nadliczbowych w 2021 roku – do 416 godzin.

Kodeks Pracy definiuje dwa rodzaje dopłat za godziny nadliczbowe 100% i 50%.
Zaproponowaliśmy pracodawcy, na co pozwalają przepisy prawa pracy, by dopłata do godzin nadliczbowych zamiast:
– 50% wynosiła 100%
– 100% wynosiła 150%
Takie rozwiązanie kiedyś funkcjonowało w ŚRUBENIE!
Mamy nadzieję, że pracodawca przychyli się do tej propozycji, mając na uwadze wykorzystanie doskonałej koniunktury w przemyśle metalowym w 2021 roku oraz jak mówią prognozy, w latach następnych.

Odnośnie godzin nadliczbowych i konieczności zwiększenia ich limitu nasuwa się taka dygresja:

W drugiej połowie oraz końcem ubiegłego roku, pracodawca zniweczył nakłady finansowe i czas poświęcony na szkolenie pracowników, zwalniając wykwalifikowanych operatorów i innych wykształconych doświadczonych i kompetentnych pracowników.
Organizacje związkowe, w trosce zarówno o przyszłość firmy i zatrudnionych w niej pracowników wystosowywały pisma do Zarządu Spółki o złym kierunku tych działań. Nasze uwagi zostały całkowicie zlekceważone i zignorowane.
„Gwoździem do trumny” było wypowiedzenie układu zbiorowego i pozbawienie pracowników, tradycyjnych, długoletnich rozwiązań podtrzymujących więź z firmą – wypowiedzenie JUBILEUSZY i KORZYSTNIEJSZYCH ODPRAW EMERYTALNYCH.

Można by teraz powiedzieć „a nie mówiliśmy?”. By nie być gołosłownym załączam nasze pismo do pracodawcy z dnia 04 08 2020 – całą treść pisma możecie sobie przeczytać tutaj.

Pozwólcie, że przytoczę parę kluczowych zdań z tego pisma:

„… czy poprawa efektywności ma polegać tylko na redukcjach zatrudnienia i to ma być jedyną drogą do poprawy wyników? Oświadczamy, że nie zgadzamy się z taką koncepcją, gdyż jesteśmy zwolennikami szeroko rozumianego rozwoju Firmy, nie zaś stopniowego jej spowalniania, ograniczania i redukowania. Oczekujemy także, że właściciele oraz pracodawca, podejmując działania przezwyciężające trwający kryzys uelastycznią swoje oczekiwania, zważając także na problemy pracowników ŚRUBENY i ich rodzin …”

Wiemy że pracodawca z uwagą czyta naszą stronę, więc dobrze będzie jeśli sobie przypomni to pismo sprzed prawie roku.

O chaosie organizacyjnym pozostawionym przez byłego dyrektora operacyjnego nie będę się rozpisywał ale w chwili obecnej widzimy tego skutki!
– Długoletni, dobrzy pracownicy-pracownice składają wypowiedzenia.
– Nowo przyjęci z agencji pracy tymczasowej odchodzą po trzech albo po pięciu dniach, zostawiając na znanym wszystkim portalu „laurki” jak to się u nas „świetnie” pracuje.
– Brakuje wykwalifikowanych operatorów.
– O marazmie spowodowanym przez byłego dyrektora operacyjnego nie chcę się rozpisywać.

Reasumując, Pracodawco gdybyś skorzystał z rad organizacji związkowych to:
– Nie poniósł byś kosztów na odprawy zwalnianych pracowników.
– Miałbyś dzisiaj wykwalifikowanych pracowników, na których naukę poniosłeś koszty.
– Nie musiałbyś dzisiaj zwiększać limitu godzin nadliczbowych.
– Nie musiałbyś dzisiaj szukać niewykwalifikowanych pracowników spoza UE

A wynik finansowy za ubiegły rok i plany budżetowe na rok bieżący zrealizowałbyś w takim samym stopniu jak zrealizowałeś!

Odnośnie pracowniczych oczekiwań płacowych, bierzemy pod uwagę obecny wzrost kosztów utrzymania spowodowany wysoką i rosnącą inflacją oraz mizerię podwyżek wynegocjowanych końcem 2020 roku (pod presją retoryki pracodawcy, jakoby rok 2021 miałby być jeszcze gorszy od 2020 roku).

Podczas rozmów w grudniu 2020, w obecności mediatora, sygnalizowaliśmy pracodawcy, podpierając to wskaźnikami w postaci wykresów niezależnych analityków, że koniunktura w 2021 roku znacząco się poprawi. Pracodawca jednak dyskredytował nasze argumenty.

Z satysfakcją możemy powiedzieć że nasze ZWIĄZKOWE prognozy i projekcje potwierdziły się!

Jeśli chodzi o tak zwaną premię akordową to ten temat był podnoszony wielokrotnie. Nie zgadzamy się na dalsze naruszenie ust. o z.z. Art.30 ust.6 pkt 2.

Od ponad półtora roku pracodawca testuje to rozwiązanie i do tej pory nie przedstawił organizacjom związkowym nawet projektu tego testu. Stoimy na stanowisku że wszyscy pracownicy mają mieć możliwość skorzystania z tego rozwiązania – z tej nagrody-premii!

Nie zgadzamy się z argumentacją, że tak zwane nagrody są wypłacane na podstawie rozdziału VIII Regulaminu Pracy. Wyłożymy to pracodawcy na spotkaniu. Jeśli jakiś składnik płac jest wypłacany cyklicznie to ma cechy premii i ma być objęty regulaminem.  Bez względu na to czy pracodawca nazywa to nagrodą czy też premią. Stoimy na stanowisku, że kryteria związane z uzyskaniem nagrody-premii powinny być jasne dla pracowników! Aby to można było spełnić zgodnie z prawem ma to być uzgodnione z organizacjami związkowymi!

Oczekujemy na szybkie wyznaczenie spotkania!

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.