Premia kwartalna – zła wiadomość :(

Organizacje związkowe wystąpiły z wnioskiem o podpisanie porozumienia, jak corocznie, na rok 2021, w zakresie stosowania regulaminu tak zwanej „premii kwartalnej”. Zgodnie z intencją jaką wyraził Pan Prezes podczas rokowań z udziałem mediatora, jakoby w naszej firmie funkcjonowały premie:
– półroczna (wynikająca z regulaminu „premii regulaminowej” tzw. bonus półroczny), która tak szczerze powiedziawszy jest martwa (bo zapis o niej jest tak intencjonalny żeby nigdy nie wystąpiła),
– kwartalna (występująca w sytuacji osiągnięcia zysku ponad wyniki w budżecie w okresie kwartału), która występowała częściej, a szczególnie w sytuacji, kiedy w wyniku realnych poziomów oczekiwań budżetowych (podkreślę r e a l n y c h) został osiągnięty wynik ponad zaplanowany budżet.

Niestety Pan Prezes oznajmił nam, że wycofał się ze swojej intencji w zakresie premii kwartalnej i poinformował nas, że nie podpisze z nami czyli z załogą, takiego porozumienia.

Organizacje związkowe podejmą odpowiednie decyzje w odniesieniu do tej informacji oczekując na pisemną odpowiedź pracodawcy zgodnie z terminem określonym w przepisach prawa.

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.