Potrącenia premii regulaminowej w ostatnich miesiącach

W ostatnim czasie, dość często, w niektórych działach, jest potrącana premia w elemencie „realizacja budżetu komórki organizacyjnej”

Dwukrotnie, w grudniu 2020 i w styczniu 2021 wystąpiliśmy do pracodawcy aby nam udzielił wyjaśnień w zakresie potrąceń premii regulaminowej.

Nasze wątpliwości, wzbudził mechanizm przyporządkowania kosztów w tym elemencie, więc zapytaliśmy czy przy rozliczeniu premii bierze się pod uwagę tzw „rezerwę urlopową”, „godziny nadliczbowe”, itp.

Z odpowiedzi pracodawcy z dnia 21 01 2021 wynika, że przy przyznawaniu premii kieruje się tak zwanymi KPI (ang. Key Performance Indicators) czyli „Kluczowymi wskaźnikami efektywności”.

(Link do odpowiedzi pracodawcy – tutaj)

Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że nie zostało to uzgodnione ze stroną społeczną, czyli z organizacjami związkowymi.

Wobec tego w drugim piśmie, ze stycznia 2021, zapytaliśmy:

„Kiedy i dlaczego, bez powiadomienia organizacji związkowych, wprowadzono KPI tak zdefiniowane jak w odpowiedzi pracodawcy.
Przy negocjowaniu regulaminu premiowania nie było mowy o takim podejściu do rozliczania premii!”

Wcześniej ten element był rozliczany nominalnie, to znaczy w odniesieniu do wartości budżetowanej.
Teraz wymyślono sobie tzw. „KPI’s kosztowy”, do którego włączono wspomniane nadliczbowe, rezerwę urlopową i inne bliżej nam nieznane koszty. Takie podejście pracodawcy powoduje częste potrącenia premii za zdarzenia, na które nie mają wpływu pracownicy tych działów, którym potrąca premię.

Pracodawca przy ustaleniu czy premia się należy czy też nie, zapomina o tym, że np. w 2020 roku, w okresach dużej absencji, wydawał polecenia, że ważniejsza jest wielkość produkcji (co oczywiście jest logiczne) niż wybieranie urlopów. Albo wydając polecenia usuwania awarii akceptował, że nie zostaną wybrane urlopy.
Jednak końcem roku o tym zapomniał i rozliczył premię nie uwzględniając tych faktów. Czyli kowal zawinił a cygana powiesili.

Pracodawca nie uwzględnia też odchyleń związanych z godzinami nadliczbowymi, na które przecież każdorazowo wyraża zgodę.

Skoro do zrealizowania zadań są potrzebne godziny nadliczbowe to oznacza, że pracodawca nie zabezpieczył odpowiednich zasobów ludzkich do realizacji zadań. Nie zabezpieczył a teraz potrąca pracownikom tych działów i wydziałów premię.

W tym tym drugim piśmie, ze stycznia 2021, zwróciliśmy uwagę pracodawcy na to, że jeśli chce przy pomocy KPI osiągać zakładane cele, to powinien zmienić podejście do ich wdrażania.

1. Aby KPI były skuteczne i pracownicy byli zorientowani na ich osiąganie, to powinny być powszechnie komunikowane. Zarówno cel jak i realizacja.

2. KPI powinny być zrozumiałe dla wszystkich pracowników i należy wykluczyć możliwość manipulowania wynikami.

3. KPI powinny być tak zdefiniowane, żeby pracownicy poszczególnych działów i wydziałów mieli na nie rzeczywisty wpływ.

Jaki na przykład wpływ na wysokość budżetowanych płac w dziale mają pracownicy działu?

Kosztów płac nawet nie budżetuje przełożony danej komórki organizacyjnej, bo te są budżetowane przez dział pracowniczy i finansowy.

W drugim piśmie zapytaliśmy czy to prawda, że pracodawca (jak dobry Car 😉 ), przyznaje nagrody np. z tytułu innowacyjności-KAIZEN, dwóm pracownikom działu, a potem potrąca premię wszystkim pracownikom z tego działu.

Do organizacji związkowych docierają skargi, na zdefiniowane przez pracodawcę KPI:

– że są ogólnikowo sformułowane,

– że obarcza się nimi pracowników, którzy w żaden sposób nie mogą wpłynąć na wynik danego wskaźnika.

Wszystkie te uwagi weźmiemy pod uwagę przy negocjowaniu nowego regulaminu premiowania!

W tym piśmie poprosiliśmy również pracodawcę o odpowiedź, czy takie szczupłe budżetowanie a potem nieudzielanie premii, jest wynikiem pomyłki czy też celowego działania, żeby zmniejszyć koszty płac w elemencie premii – „realizacja budżetu komórki organizacyjnej”.

Czekamy niecierpliwie na odpowiedź! Jednak mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia, poczekamy długo – ustawowe 30 dni

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.