Rozmowy z pracodawcą 19 01 2021

We wtorek 19 01 2021 odbyło się spotkanie organizacji związkowych z przedstawicielami pracodawcy. Tematem spotkania miały być negocjacje nowego regulaminu wynagradzania.

Biorąc jednak pod uwagę, że nie doszliśmy do porozumienia w zakresie tzw. godzin nieprodukcyjnych – „zleceń dniówkowych”, zażądaliśmy aby dokończyć rozmowy na ten temat.

Nasza propozycja aby wszystkie tego rodzaju godziny były liczone ze średniej wydajności ze sztuk, została odrzucona przez pracodawcę. Inne propozycje również. Między innymi potrzeba wprowadzenia rejestracji czasu przygotowawczego, zakończeniowego i przerw. Przedstawiciele pracodawcy upierali się przy swojej wersji „wyceny” zleceń dniówkowych przedstawionych pismem z dnia 05 01 2021.

Pan Prezes i Dyrektor operacyjny zakomunikowali nam, że Kierownik wydziału produkcyjnego wraz ze swoim zastępcą, rozmawiali z pracownikami, przedstawiając sposób przeliczania zleceń dniówkowych i jak stwierdził Pan Prezes:

„Pracownicy na spotkaniach z Kierownictwem nie wykazywali obaw oraz braku zrozumienia a wręcz przeciwnie przytaknęli, że to jest sprawiedliwe podejście.”

Pan Prezes dodał jeszcze, że to my przedstawiciele organizacji związkowych mamy problem z takim sposobem przeliczania zleceń dniówkowych bo od Załogi takiego odzewu nie ma, a nawet jest zrozumienie.

Wiemy że takie spotkania z niektórymi pracownikami odbyły się. Biorąc pod uwagę brak sprzeciwu pracowników, z którymi rozmawiało Kierownictwo wydziału oraz ultimatum pracodawcy, że albo my wyrazimy zgodę na to rozwiązanie albo oni nie uruchomią podwyżek, to w ramach kompromisu i wybrania mniejszego zła, zgodziliśmy się na wdrożenie tego …… pomysłu. Nieuruchomienie podwyżek byłoby dużo gorsze.

Pomysłodawca obniżenia przelicznika zleceń dniówkowych ze 100% do 80%, Kierownik wydziału produkcyjnego twierdzi że spowoduje to wzrost efektywności produkcji. Czekamy więc, z niecierpliwością na efekty. Oby nie było odwrotnie!

Podczas spotkania ustaliliśmy że w okresie dwóch miesięcy, to jest w styczniu i lutym system liczenia ma zostać poddany obserwacji żeby wyeliminować ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Wszystkie przypadki wszelkiego rodzaju awarii, braków narzędzi itp. zgłaszajcie dozorowi, który ma obowiązek skierować Was do innej pracy lub oddelegować na wydziały pomocnicze (dotyczy awarii), aby ten czas nie był liczony 80% ale ze średniej wydziałowej. Na bieżąco zgłaszajcie przypadki opieszałej reakcji, lub niewłaściwej kwalifikacji czasu nieprodukcyjnego, przedstawicielom organizacji związkowych abyśmy mieli wiedzę o występujących nieprawidłowościach.

W temacie nowego regulaminu wynagradzania spotkamy się z pracodawcą w nowym terminie. Wręczyliśmy również pracodawcy wersję regulaminu z naszymi poprawkami

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.