Fundusz socjalny 2022 podpisany!

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy regulamin podziału funduszu socjalnego.

W ostatniej, przedstawionej nam wersji, skorygowano błędy, które wytknęliśmy i zaakceptowano propozycję naszej organizacji by prezentami mikołajkowymi objąć wszystkie dzieci – do 14 roku życia, by nie wykluczać dzieci do jednego roku życia.

Po konsultacjach z członkami związku i ustaleniach na szczeblu zarządu związku została podjęta decyzja o zaakceptowaniu tej wersji.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Fundusz socjalny 2022 podpisany! została wyłączona

Fundusz socjalny 2022

Zapewne wielu z Was zastanawia się co z funduszem socjalnym na 2022 rok. Mamy informacje, że niektórzy pracownicy spełnili warunki uprawniające do ubiegania się o dofinansowanie do „wczasów pod gruszą” a niektórzy czekają na rozpatrzenie wniosków o zapomogi.

Organizacje związkowe otrzymały od pracodawcy propozycję regulaminu podziału środków oraz plan przychodów i wydatków dopiero 22 02 2022 roku!!!!

Uważamy, że taki plan powinien zostać przedstawiony najpóźniej do 15 stycznia, bo wszystkie dane do sporządzenia takiego budżetu są już znane w tym czasie, ale spuśćmy na to „zasłonę milczenia”  ;(

W dniu 25 02 2022 Nasza organizacja złożyła propozycje niewielkich zmian do planu wydatków w funduszu socjalnym uzgodnione na szczeblu Zarządu Związku. Propozycje zmian wynikały z wniosków składanych przez członków związku.

W dniu 04 03 2022 spotkaliśmy się z Panem Prezesem (ja i Krzysztof), na którym przedstawiłem jak inaczej sfinansować niektóre wydatki. Pan Prezes polecił, odpowiedzialnym za to służbom, przeanalizowanie naszej propozycji.

Śmiem twierdzić, że polecenie Pana Prezesa nie zostało wykonane, ponieważ powiem szczerze pomyliłem się o 2 złote na pracownika w jednej z kategorii wydatków, ale nikt na ten temat nawet się nie zająknął na spotkaniu w dniu 16 03 2022.

Wniosek – nikt tego nie przeanalizował i nikt się nad tym nie pochylił!

Na spotkaniu w dniu 16go marca z Panem Prezesem okazało się, że WSZYSTKIE NASZE WCZEŚNIEJSZE PROPOZYCJE ZOSTAŁY ODRZUCONE na zasadzie „nie bo nie”.

Nie było merytorycznej dyskusji, stwierdzono że NSZZ Solidarność poparł poparł propozycję pracodawcy bez zmian i koniec dyskusji.

W związku z powyższym odmówiłem podpisania takiego regulaminu funduszu socjalnego.

DALSZE KROKI SĄ NASTĘPUJĄCE:
1. Pracodawca przedstawia ponownie, pisemnie regulamin – zapowiedział, że przedstawi taki jak poprzednio.
2. Organizacje związkowe mają 30 dni na uzgodnienie wspólnego stanowiska.
3. Jeśli wspólne stanowisko nie zostanie uzgodnione to pracodawca wprowadzi ostatni regulamin jaki wprowadził.

Z CZYM SIĘ NIE ZGADZAMY:
1. Nie zgadzamy się żeby dzieci urodzone, były pomijane do pierwszego roku życia przy paczkach mikołajkowych.
2. Zawnioskowaliśmy żeby pracownik mógł wybrać czy chce słodycze czy też chce bon lub kwotę pieniężną, do wykorzystania na prezent dla dziecka.
3. Zawnioskowaliśmy podniesienie kwot dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Uważamy, że kwota 300zł dofinansowania dla dziecka jest kwotą zbyt niską. Praktycznie większość pracowników wchodzi do trzeciej najniższej grupy dofinansowania, więc dotknie to największą ilość dzieci i młodzieży.

Zdajemy sobie sprawę że fundusz socjalny jest funduszem zamkniętym. To znaczy, że jest tworzony z określonej kwoty odpisu na pracownika. Składa się z odpisu podstawowego-obowiązkowego (w 2022 roku- 1 662,97 zł/prac.) i odpisu dodatkowego-dobrowolnego, który pracodawca może ale nie musi dokonać.

W bieżącym roku pracodawca zastosował tylko odpis podstawowy. Na spotkaniu 04 03 2022 razem z Krzysztofem proponowaliśmy by Prezes zastosował odpis dodatkowy. Niestety odmówił, argumentując to trudną sytuacją wojenną. Jednak nie wykluczył tego gdyby się sytuacja poprawiła-ustabilizowała, to możemy przystąpić do rozmów na ten temat.

SKĄD WIĘC WZIĄĆ ŚRODKI NA NASZE PROPOZYCJE?

W dniu 16 03 2022 na spotkaniu z Panem Prezesem wyraziłem opinię, że plan wydatków został zrobiony „na kolanie” – bez uwzględnienia ile było na przykład świadczeniobiorców, w poszczególnych grupach, w ubiegłym roku a ile potencjalnie może być w 2022 roku.

1. W dofinansowaniu do wypoczynku dzieci i młodzieży założono że skorzysta 75 dzieci (x 500zł) co stanowi kwotę 37 500zł. Na moje pytanie skąd się wzięło 75 dzieci skoro w 2020 skorzystało 25 dzieci a 2021 skorzystało 35 dzieci, nie uzyskałem akceptowalnej odpowiedzi. Przy naszym założeniu, że w 2022 skorzysta 50 dzieci, czyli 100% więcej niż w 2020 roku zyskujemy kwotę 12 000 zł które można przeznaczyć na paczki dla dzieci od urodzenia do 1 roku i zwiększenie dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Zmniejszając o 8 zł kwotę na pracownika na premię świąteczną średnio z 648 zł na 640 zł zyskujemy na powyższe cele 3 280 zł

RAZEM daje to 15 280 zł które mogłyby zasilić wypoczynek dzieci i młodzieży i paczki dla dzieci od 0 do 1 roku.

Po burzliwym, porannym spotkaniu z Panem Prezesem i z Panią Kierownik Działu Kadr, w dniu dzisiejszym, przedstawiono organizacjom związkowym, ok godz 12:30 nową propozycję regulaminu i budżetu funduszu socjalnego.

Jak się okazało zaakceptowano jedną z naszych propozycji i wszystkie dzieci od urodzenia do 14 lat otrzymają paczki mikołajkowe w postaci kart podarunkowych.

Chcę podkreślić, że doceniamy ten gest.

Zmniejszono również ilościowo prognozę uczestników wypoczynku dzieci i młodzieży z 75 na 60 i „uzyskaną” kwotę przeniesiono do „pomocy finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami na koniec roku”, która średnio na pracownika wynosiłaby 662 zł wobec 648 zł – różnica 14zł.

Mamy 30 dni na zaakceptowanie lub odrzucenie tej ostatniej propozycji.

Bardzo Was proszę o opinie na ten temat.

Jeśli któryś z członków naszego związku będzie zainteresowany szczegółami ostatniej propozycji regulaminu funduszu socjalnego to proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny – prześlę szczegóły i wyjaśnię niejasności.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Fundusz socjalny 2022 została wyłączona

POMÓŻMY WALCZĄCEJ UKRAINIE !

flaga Ukrainy

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci zbrodniczą agresją Rosji, która przy pomocy białoruskiego reżimu napadła na pokojowo nastawioną Ukrainę!

Wszyscy nie możemy pogodzić się z barbarzyńskim atakowaniem Ukraińskich szpitali, przedszkoli, szkół i osiedli mieszkalnych przez rosyjskiego agresora!

Jesteśmy pełni podziwu dla bohaterskich czynów armii ukraińskiej i ukraińskiego pospolitego ruszenia i życzymy im wielkiego zwycięstwa nad putinowską nawałą!

Wielu pracowników, w ostatnim czasie pytało co można zrobić, jak można pomóc.

W dniu dzisiejszym o godz 13:40 z inicjatywy Zarządu Spółki, Zarząd i przewodniczący organizacji związkowych spotkały się z Naszymi koleżankami i kolegami – współpracownikami z Ukrainy.

Celem spotkania było rozpoznanie potrzeb w zakresie pomocy, której mogłaby udzielić ŚRUBENA wraz z jej pracownikami, rodzinom pracującym w ŚRUBENIE Ukraińców.

Pomoc dla UKRAINY w naszej firmie, koordynuje koleżanka pracująca w Dziale Marketingu:

Poniżej podaję również kontakt do przewodniczącego Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Śrubena Unia w Żywcu:

Z wypowiedzi zebranych wynikało, że największym problemem jest ewakuacja dzieci i kobiet z rejonów operacji wojskowych.

Niestety nie ma możliwości, co zrozumiałe, by nasza firma mogła wysłać transport w rejony frontowe. Natomiast Pan Prezes zaoferował pomoc w transporcie na terenie RP z rejonów przygranicznych.

Zaoferowano również pomoc w zakresie dożywienia, w Śrubenie, matek i dzieci przybywających z rejonów frontowych.

W ramach naszej grupy kapitałowej MANGATA, spółka wspiera ośrodek dla dzieci z niepełnosprawnościami w Ustroniu i w związku z tym została zaoferowana pomoc dla dzieci ukraińskich w tym ośrodku.

Ze strony naszych koleżanek i kolegów Ukraińców była podkreślana potrzeba pomocy w zakresie leków i materiałów medycznych. Jednak ze względu na ograniczenia prawne takiej pomocy (niektóre leki wymagają recept a w obecnej chwili występują również braki materiałów opatrunkowych i niektórych leków bez recept w aptekach) – taka pomoc może być udzielana właściwie tylko przez organizacje rządowe i Polski Czerwony Krzyż.

Prezes zaoferował gotowość i wszelaką pomoc w zakresie naszych – firmowych, możliwości.

Odnosząc się zaś do pytań naszych członków i pracowników, jeśli ktoś z nas, ma możliwości i środki finansowe by:

WESPRZEĆ BOHATERSKICH UKRAIŃCÓW

W WALCE Z ROSYJSKIM BARBARZYŃSTWEM

To zwracamy się z prośbą o taką pomoc. Może ona polegać na:

  • informacji o bezpiecznym lokum dla uchodźców – matek z dziećmi. Może ktoś ma wiedzę o kimś kto che pomóc w ten sposób. By ukraińskie matki z dziećmi trafiły do bezpiecznego lokum. Ze względu na szybką ucieczkę, częstokroć nie mają środków na wynajem i w tym okresie trzeba im pomóc.
  • darach rzeczowych, żywność, odzież – pamiętajmy jednak by nie oferować starej i znoszonej odzieży – nie odzierajmy naszych sąsiadów z godności!
  • wpłacie jakiejkolwiek kwoty pieniężnej – liczy się każda złotówka – na temat konta wpłaty prosimy o kontakt z Wiktorią lub z przewodniczącym związku. Nie wpłacajcie na byle jakie konta bo ostatnio pojawiło się wielu oszustów.

Zarząd Związku popiera działania działania pracodawcy w tym zakresie, za wszelką pomoc dziękujemy.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania POMÓŻMY WALCZĄCEJ UKRAINIE ! została wyłączona

Spotkanie z pracodawcą 10 02 2022

W dniu dzisiejszym organizacje związkowe spotkały się z pracodawcą w temacie dodatkowych premii uzależnionych od KPI.

Spotkanie odbyło się on-line przy pomocy aplikacji TIMS. Można by sądzić, że pracodawca wybiera taką formę spotkania ze względu na epidemię, ale jakie to jest zabezpieczenie przed zakażeniem skoro w jednym biurze ze strony pracodawcy siedziało 5 osób.

Czyżby pracodawca sądził, że tylko związkowcy są źródłem zakażenia?

Spotkanie zakończyło się niestety po 25 minutach nie wnosząc nic do sprawy. Po raz kolejny przedstawiono nam w ostatniej chwili (na spotkaniu) materiał, który wymagał wcześniejszej analizy.

Poprosiliśmy o przesłanie nam tych materiałów byśmy mogli skonsultować szczegóły z przedstawicielami załogi.

Następnie poprosiliśmy o zakończenie i wyznaczenie terminu następnego spotkania.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Spotkanie z pracodawcą 10 02 2022 została wyłączona

Smutna wiadomość

W dniu 28 01 2022 dotarła do nas bardzo smutna wiadomość.

Zmarł nasz kolega Grzegorz Orawczak.

Grzegorz rozpoczął pracę w Śrubenie, początkiem lat 80-tych XX wieku, na stanowisku technologa na „Wydziale Wkrętów i Nitów” (PR3) później na „Wydziale Obróbki Plastycznej na Zimno” (Pr2).

Następnie był kierownikiem „Wydziału Energetycznego” by później przejść do „Działu Inwestycji” w ramach nadzorowania inwestycji budowy-modernizacji trawialni, stacji regeneracji kwasu i oczyszczalni ścieków, które następnie uruchamiał jako kierownik „Wydziału Przygotowania Produkcji, Oczyszczalni Ścieków i Regeneracji Kwasu” (Pr4).

Po sukcesach w uruchomieniu Wydziału Pr4 awansował na stanowisko  „Głównego Technologa” rozwijając asortyment produkcyjny fabryki.

Po odejściu na emeryturę Dyrektora Tadeusza Żydka awansował na stanowisko „Dyrektora ds Technicznych”.

Grzegorz chętnie dzielił się wiedzą i doświadczeniem, zawsze służył pomocą w skutecznym rozwiązywaniu problemów.

Przez wielu pracowników był postrzegany, i tak zostanie zapamiętany jako sumienny pracownik, wybitny fachowiec i dobry kolega.

Pozostaje Wielki żal, że nie chciano skorzystać z Jego doświadczenia w ostatnich dwóch latach!

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Smutna wiadomość została wyłączona

Wszystkim pracownikom ŚRUBENY

Zarząd Związku Zawodowego

Pracowników Śrubena Unia w Żywcu

życzy

Zdrowych, pogodnych i pełnych radości świąt

Bożego Narodzenia.

Wielu wspaniałych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

Pragniemy również z okazji nadchodzącego 2022 roku

złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia

i szczęścia na każdy dzień.

Niech Nowy Rok będzie korzystny

zarówno pod względem prywatnym,  jak i zawodowym,

niech się spełnią Wasze wszystkie marzenia.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Wszystkim pracownikom ŚRUBENY została wyłączona

2021 12 08 – spotkanie robocze – zmiany w regulaminie premiowania

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze z planowanych, spotkanie robocze w związku z koniecznością wypracowania dobrych zmian w nowym regulaminie premiowania, który połączy tzw. starą premię regulaminową i nowe rozwiązania, pozwalające na większe gratyfikacje premiowe dla pracowników.

W spotkaniu ze strony pracodawcy uczestniczyli Dyrektor Operacyjny, Kierownik d.s. technicznych, Kierownik d.s. produkcyjnych. Ze strony organizacji związkowych uczestniczyli Przewodniczący organizacji związkowych i koledzy związkowcy, reprezentujący omawiane obszary.

Rozmowy pod przewodnictwem, nowego Dyrektora Operacyjnego były bardzo konstruktywne, co rodzi nadzieję na wypracowanie dobrych rozwiązań premiowych w przyszłości.

Ustaliliśmy, że będziemy się spotykali co tydzień i punkt po punkcie omawiali te trudne zagadnienia by wypracować dobre rozwiązania dla wszystkich pracowników.

Po następnym spotkaniu przekażę Wam relację.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania 2021 12 08 – spotkanie robocze – zmiany w regulaminie premiowania została wyłączona

Uzgodniliśmy wzrost wynagrodzeń w 2022 roku

W dniu dzisiejszym uzgodniliśmy z pracodawcą wzrost wynagrodzeń w 2022 roku.

Wynagrodzenia wzrosną średnio o 250 zł, przy czym 200 zł otrzyma obligatoryjnie każdy pracownik a 50 zł będzie stanowiło kwotę „do podziału” przez przełożonego.

Podczas rozmów podniosłem sprawę konieczności wzrostu dodatków:

  • Brygadzistowskiego
  • Za pracę w dni świąteczne
  • Za dyżury

Niestety na chwilę obecną zostaliśmy zmuszeni do odstąpienia od regulacji tych dodatków. Jednym z powodów był był argument, że wiązałoby się to ze zmniejszeniem kwoty wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w przyszłym roku. Jeśli chodzi o inne powody, zapraszam do osobistego kontaktu.

Ustaliliśmy, że w zależności od sytuacji gospodarczo-ekonomicznej początkiem przyszłego roku, powrócimy do tego tematu.

Odnośnie dodatkowych premii i premii regulaminowej ustaliliśmy, że spotkamy się w tych tematach, w połowie drugiego tygodnia grudnia b.r.

Zostaliśmy poinformowani przez pracodawcę, że premia kwartalna za IV kwartał 2021 roku zostanie wypłacona awansem przed świętami Bożego Narodzenia. Pracodawca poinformował nas, że z dużą dozą prawdopodobieństwa wystąpi premia półroczna za II-gie półrocze 2021. Jeśli by wystąpiła to będzie wypłacona w pierwszym kwartale 2022 roku.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Uzgodniliśmy wzrost wynagrodzeń w 2022 roku została wyłączona

Komunikat ze spotkania z pracodawcą – 16 11 2021

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą.

Kontynuowaliśmy tematy

  • wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku,
  • zmian w regulaminie premiowania
  • dodatkowych premii – tzw „wydziałowych”.

W kwestii wzrostu wynagrodzeń – nie doszliśmy do porozumienia. Odnośnie szczegółów zapraszam do osobistego kontaktu.

W kwestii zmiany regulaminu – połączenia premii regulaminowej i tzw „akordowej” wyraziliśmy pozytywne stanowisko i oczekujemy pisemnej propozycji ze strony pracodawcy, zgodnie z obowiązującym prawem, t.j. Art.27 ust 3 Ustawy o Związkach Zawodowych! Zarówno tej premii jak i wszystkich innych.

Art. 27
3. Regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; […]

W kwestii tzw. „premii wydziałowych” – uzależnionych od KPI (Kluczowe wskaźniki efektywności) częstokroć oficjalnie ukrywanych przed ogółem pracowników i rozważanych tylko przez niektórych przedstawicieli kadry, uzyskaliśmy zapewnienie, że będą w najbliższym czasie publikowane na wydziałach.

Podkreśliłem na spotkaniu, że tylko dzięki determinacji organizacji związkowych, które od kilku miesięcy żądały informacji, może zafunkcjonuje w Śrubenie skuteczny program KPI i sprawiedliwe, uzależnione od niego dodatkowe premie, w którym to pracownicy będą jak  najszybciej otrzymywać informację zwrotną na temat wyników mierzonych za pomocą KPI zarówno wstecz jak i na kolejne okresy.

Następne spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku odbędzie się 24 11 2021

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Komunikat ze spotkania z pracodawcą – 16 11 2021 została wyłączona

Sprostowanie kłamstwa z gazetki zakładowej

Zapraszam do pobrania nowego biuletynu:

Biuletyn2021-01

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Sprostowanie kłamstwa z gazetki zakładowej została wyłączona