Czas na poprawę płac

W dniu 11 06 2021 organizacje związkowe wręczyły pracodawcy pismo, żądając w nim niezwłocznego (w czerwcu b.r.) przystąpienia do rozmów na temat:

1. Wzrostu wynagrodzeń od miesiąca lipca 2021.
2. Przedstawienia regulaminu tak zwanej (nagrody) premii akordowej.

Odpowiedzieliśmy również na prośbę pracodawcy w zakresie zwiększenia limitu godzin nadliczbowych w 2021 roku – do 416 godzin.

Kodeks Pracy definiuje dwa rodzaje dopłat za godziny nadliczbowe 100% i 50%.
Zaproponowaliśmy pracodawcy, na co pozwalają przepisy prawa pracy, by dopłata do godzin nadliczbowych zamiast:
– 50% wynosiła 100%
– 100% wynosiła 150%
Takie rozwiązanie kiedyś funkcjonowało w ŚRUBENIE!
Mamy nadzieję, że pracodawca przychyli się do tej propozycji, mając na uwadze wykorzystanie doskonałej koniunktury w przemyśle metalowym w 2021 roku oraz jak mówią prognozy, w latach następnych.

Odnośnie godzin nadliczbowych i konieczności zwiększenia ich limitu nasuwa się taka dygresja:

W drugiej połowie oraz końcem ubiegłego roku, pracodawca zniweczył nakłady finansowe i czas poświęcony na szkolenie pracowników, zwalniając wykwalifikowanych operatorów i innych wykształconych doświadczonych i kompetentnych pracowników.
Organizacje związkowe, w trosce zarówno o przyszłość firmy i zatrudnionych w niej pracowników wystosowywały pisma do Zarządu Spółki o złym kierunku tych działań. Nasze uwagi zostały całkowicie zlekceważone i zignorowane.
„Gwoździem do trumny” było wypowiedzenie układu zbiorowego i pozbawienie pracowników, tradycyjnych, długoletnich rozwiązań podtrzymujących więź z firmą – wypowiedzenie JUBILEUSZY i KORZYSTNIEJSZYCH ODPRAW EMERYTALNYCH.

Można by teraz powiedzieć „a nie mówiliśmy?”. By nie być gołosłownym załączam nasze pismo do pracodawcy z dnia 04 08 2020 – całą treść pisma możecie sobie przeczytać tutaj.

Pozwólcie, że przytoczę parę kluczowych zdań z tego pisma:

„… czy poprawa efektywności ma polegać tylko na redukcjach zatrudnienia i to ma być jedyną drogą do poprawy wyników? Oświadczamy, że nie zgadzamy się z taką koncepcją, gdyż jesteśmy zwolennikami szeroko rozumianego rozwoju Firmy, nie zaś stopniowego jej spowalniania, ograniczania i redukowania. Oczekujemy także, że właściciele oraz pracodawca, podejmując działania przezwyciężające trwający kryzys uelastycznią swoje oczekiwania, zważając także na problemy pracowników ŚRUBENY i ich rodzin …”

Wiemy że pracodawca z uwagą czyta naszą stronę, więc dobrze będzie jeśli sobie przypomni to pismo sprzed prawie roku.

O chaosie organizacyjnym pozostawionym przez byłego dyrektora operacyjnego nie będę się rozpisywał ale w chwili obecnej widzimy tego skutki!
– Długoletni, dobrzy pracownicy-pracownice składają wypowiedzenia.
– Nowo przyjęci z agencji pracy tymczasowej odchodzą po trzech albo po pięciu dniach, zostawiając na znanym wszystkim portalu „laurki” jak to się u nas „świetnie” pracuje.
– Brakuje wykwalifikowanych operatorów.
– O marazmie spowodowanym przez byłego dyrektora operacyjnego nie chcę się rozpisywać.

Reasumując, Pracodawco gdybyś skorzystał z rad organizacji związkowych to:
– Nie poniósł byś kosztów na odprawy zwalnianych pracowników.
– Miałbyś dzisiaj wykwalifikowanych pracowników, na których naukę poniosłeś koszty.
– Nie musiałbyś dzisiaj zwiększać limitu godzin nadliczbowych.
– Nie musiałbyś dzisiaj szukać niewykwalifikowanych pracowników spoza UE

A wynik finansowy za ubiegły rok i plany budżetowe na rok bieżący zrealizowałbyś w takim samym stopniu jak zrealizowałeś!

Odnośnie pracowniczych oczekiwań płacowych, bierzemy pod uwagę obecny wzrost kosztów utrzymania spowodowany wysoką i rosnącą inflacją oraz mizerię podwyżek wynegocjowanych końcem 2020 roku (pod presją retoryki pracodawcy, jakoby rok 2021 miałby być jeszcze gorszy od 2020 roku).

Podczas rozmów w grudniu 2020, w obecności mediatora, sygnalizowaliśmy pracodawcy, podpierając to wskaźnikami w postaci wykresów niezależnych analityków, że koniunktura w 2021 roku znacząco się poprawi. Pracodawca jednak dyskredytował nasze argumenty.

Z satysfakcją możemy powiedzieć że nasze ZWIĄZKOWE prognozy i projekcje potwierdziły się!

Jeśli chodzi o tak zwaną premię akordową to ten temat był podnoszony wielokrotnie. Nie zgadzamy się na dalsze naruszenie ust. o z.z. Art.30 ust.6 pkt 2.

Od ponad półtora roku pracodawca testuje to rozwiązanie i do tej pory nie przedstawił organizacjom związkowym nawet projektu tego testu. Stoimy na stanowisku że wszyscy pracownicy mają mieć możliwość skorzystania z tego rozwiązania – z tej nagrody-premii!

Nie zgadzamy się z argumentacją, że tak zwane nagrody są wypłacane na podstawie rozdziału VIII Regulaminu Pracy. Wyłożymy to pracodawcy na spotkaniu. Jeśli jakiś składnik płac jest wypłacany cyklicznie to ma cechy premii i ma być objęty regulaminem.  Bez względu na to czy pracodawca nazywa to nagrodą czy też premią. Stoimy na stanowisku, że kryteria związane z uzyskaniem nagrody-premii powinny być jasne dla pracowników! Aby to można było spełnić zgodnie z prawem ma to być uzgodnione z organizacjami związkowymi!

Oczekujemy na szybkie wyznaczenie spotkania!

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Czas na poprawę płac została wyłączona

Garść wiedzy – dyżury i godziny nadliczbowe.

Zgodnie z nowym, ostatnio podpisanym regulaminem wynagradzania, a konkretnie paragrafem 7, pracownikowi pełniącemu dyżur w sobotę i w niedzielę, a jest nim sam fakt pełnienia dyżuru i bycia w gotowości do pracy, należy się dodatek 150zł plus wynagrodzenie jak za godziny nadliczbowe za czas jeżeli pracownik świadczył pracę.

Godziny nadliczbowe mogą być również zrekompensowane udzieleniem czasu wolnego jednak wtedy nie należy się już wynagrodzenie jak za godziny nadliczbowe.

UWAGA!

W sytuacji, kiedy pracodawca proponuje udzielenie pracownikowi czasu wolnego, to czas wolny ma zostać udzielony pracownikowi o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, i nie może to spowodować obniżenia takiemu pracownikowi wynagrodzenia (Art. 1512).

Natomiast jeśli z inicjatywą udzielenia czasu wolnego wychodzi pracownik to wtedy udziela się go w proporcji 1:1.

Ważne jest też to, że termin dnia wolnego zgodnie z Art. 1513 ma być uzgodniony z pracownikiem.

Jeśli Pracownik, pełniący dyżur, wykonywał pracę dodatkową w niedzielę i święto, jest uprawniony do dodatku 150 zł oraz do całego dnia wolnego (link). Nie ma znaczenia, ile dodatkowych godzin przepracował w tym dniu. Może to być zarówno jedna, jak i cztery godziny a i tak należy mu się 8 godzin wolnego. Praca w niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy jest dopuszczalna w bardzo szczególnych przypadkach wyszczególnionych w Art. 15110 (link do Kodeksu Pracy).

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Garść wiedzy – dyżury i godziny nadliczbowe. została wyłączona

Stanowisko w sprawie wyrywkowego badania trzeźwości

Ostatnio dużo kontrowersji wzbudziła kwestia powrotu do wyrywkowego badania trzeźwości.

Stawienie się do pracy lub jej świadczenie w stanie w stanie nietrzeźwości zgodnie z obowiązującym prawem, jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych, które uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę na podstawie Art. 52, popularnie zwanego dyscyplinarką.

Jednak ostatnie interpretacje obowiązujących przepisów (z lat 2019-2020) a szczególnie zgodne opinie UODO i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uniemożliwiają wyrywkowe i losowe badanie trzeźwości.

Ponadto w czasie epidemii Covid-19 forma takiego badania rodzi wiele obaw pracowników.

W związku z powyższym organizacje związkowe w dniach 12 i 13 05 2021 przedstawiły swoje stanowisko w tej sprawie. Możecie je przeczytać pod tym linkiem.

Należy nadmienić, że obecnie rząd i sejm pracują nad zmianą przepisów, które pozwolą na prewencyjne badanie trzeźwości pracowników, jednak na tą chwilę nie ma ustalonego czasu procedowania tych przepisów.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Stanowisko w sprawie wyrywkowego badania trzeźwości została wyłączona

Majówka 1-2-3 maja

1 maja

obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany Świętem Pracy – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.
W 1955 roku Papież Pius XII dzień 1 maja ustanowił świętem kościelnym będącym wspomnieniem św. Józefa Robotnika.
Dzień ten jest dniem wolnym od pracy.

2 maja

obchodzimy święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004. W tym miejscu należy zaznaczyć, że dnia 2 maja w 1945 roku polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa – Siegessäule oraz na Reichstagu w Berlinie.
Dzień ten jest świętem ale nie jest dniem wolnym od pracy.

3 maja

obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja – upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791. Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791. Konstytucja 3go maja była drugą po korsykańskiej w nowożytnej Europie, a trzecią na świecie po amerykańskiej.
Dzień ten jest dniem wolnym od pracy.

Święta 02 i 03 maja obchodzimy z dumą wspominając ważne wydarzenia z wiązane z historią Polski i naszymi narodowymi symbolami.

Natomiast z okazji święta 01 maja jako, że jest to święto ludzi pracy przytoczę w formie ikonografik działania naszej centrali OPZZ, w obronie praw pracowniczych.

kliknij by powiększyć

kliknij by powiększyćkliknij by powiększyć

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Majówka 1-2-3 maja została wyłączona

Regulamin wynagradzania – podpisany

W dniu 16 04 2021 organizacje związkowe podpisały wynegocjowany, nowy „Regulamin Wynagradzania” wraz z 6-cioma załącznikami (premia 10%, stawki zaszeregowania, regulamin dyżurów, itp). Wejdzie on w życie z dniem 01 05 2021.

Negocjacje trwały długo, licząc od przedstawienia nam pierwszej wersji – 6,5 miesiąca.
Uważamy, że wynegocjowana ostateczna wersja jest dużo korzystniejsza od wersji pierwszej z dnia 29 09 2021.

WAŻNA UWAGA!

Podpisaliśmy regulamin pomimo tego, że integralną częścią tego regulaminu jest cały czas, kwestionowany przez nas regulamin 10% premii. Chodziło o to żeby „Regulamin Wynagradzania” zaczął funkcjonować w zasadniczej swojej treści.

Niedawne ustalenia były takie, że zostanie powołana komisja ze strony pracodawcy, pod przewodnictwem dyrektora operacyjnego i związków, do opracowania nowego regulaminu, który będzie negocjowany odrębnie.

Obecnie, pracodawca w związku z zakończeniem pracy przez dotychczasowego dyrektora operacyjnego zapowiedział, że przedstawi nam propozycję nowego regulaminu po rozpoczęciu pracy przez nowego dyrektora operacyjnego.

Zgodziliśmy się na to. Czekamy więc niecierpliwie i myślimy, że nastąpi to w miarę szybko.

Podnosiliśmy i podnosimy również cały czas kwestię tzw. nagrody akordowej i braku jej regulaminu. Uważamy, że taka nagroda powinna obejmować wszystkich pracowników. Mamy nadzieję, że nowy regulamin premiowania uwzględni te kwestie.

Zwrócimy na to baczną uwagę.

Podczas spotkań z pracodawcą w bieżącym roku, o czym wcześniej pisałem, podnosiliśmy sprawę tzw. premii kwartalnej. Na ostatnim spotkaniu pracodawca poinformował nas, że premia ta zostanie wypłacona za pierwszy kwartał.

Dobrze, że pracodawca przychylił się do naszych wniosków odnośnie premii kwartalnej, za co należą mu się podziękowania.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Regulamin wynagradzania – podpisany została wyłączona

Prawo pracy i prawo związkowe

W dniu 15 04 2021 w godz. 11:00 – 14:00 uczestniczyłem w szkoleniu „Prawo pracy i prawo związkowe w RDS” organizowanym przez Zarząd Główny OPZZ w formule zdalnej, za pośrednictwem platformy ZOOM.
Na szkoleniu były poruszane tematy obecnie obowiązującego prawa pracy i jego nowelizacji, nad którymi obecnie pracuje Rada Dialogu Społecznego.
Poruszono problemy nadużywania, nadinterpretacji i naruszania prawa pracy przez pracodawców, na odpowiednich przykładach.
Udzielano też porad w zakresie prowadzenia działalności związkowej.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Prawo pracy i prawo związkowe została wyłączona

Drogie Koleżanki i Koledzy – Pracownicy Śrubena Unia

Przed nami Święta Wielkanocne.

Już po raz drugi spędzimy je w cieniu pandemii, w czasie pełnym niepokoju i obaw o najbliższych i o przyszłość.

Miejmy jednak nadzieję, że to ostatnie święta obchodzone w takich warunkach i w takich traumatycznych wydarzeniach.

Wszystkim, Koleżankom i Kolegom, którzy stracili w ostatnim czasie swych najbliższych, pragniemy złożyć wielkie wyrazy najszczerszego współczucia.

Koleżankom i Kolegom obecnie chorującym i tym, którzy przebyli niedawno chorobę, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Wszystkim pozostałym Koleżankom i Kolegom oraz wszystkim Pracownikom i Ich Rodzinom

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Śrubena Unia w Żywcu,

ŻYCZY

ZDROWYCH WESOŁYCH

I WOLNYCH OD TROSK

ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Drogie Koleżanki i Koledzy – Pracownicy Śrubena Unia została wyłączona

Seminarium szkoleniowe w dniach 18-19 03 2021

W dniach 18-19 03 2021 uczestniczyłem w szkoleniu-seminarium online, zorganizowanym przez Federację Związku Zawodowego Metalowcy i Hutnicy, realizowane ze wsparciem Funduszy Norweskich, w ramach programu “Dialog Społeczny–Godna Praca”, Sektor metalowy – „Wzmocnienie dialogu społecznego w sektorze metalowym poprzez dialog dwustronny”.

Tematem szkolenia była „Rola i znaczenie dialogu społecznego na terenie zakładu pracy„:

– Związki zawodowe, uprawnienia, zasady tworzenia i funkcjonowania, prawo do informacji.
– Rady pracowników, uprawnienia, zasady tworzenia i funkcjonowania, podstawy prawne.
– Społeczna Inspekcja Pracy, uprawnienia, zasady tworzenia i funkcjonowania, podstawy prawne.
– Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, podstawy prawne.
– Zakładowe Układy Zbiorowe pracy, co obejmują, kiedy i jak są wprowadzane, negocjacje układów, rola związków zawodowych, podstawy prawne.
– Regulaminy wynagrodzeń i pracy, co obejmują, kiedy i jak są wprowadzane, rola związków zawodowych, podstawy prawne.
– Spór zbiorowy, rokowania, mediacja i arbitraż.
– Strajk, Inne formy protestu.

Seminarium prowadził mecenas Liwiusz Laska, specjalista prawa pracy, administracyjnego, gospodarczego. Autor projektów ustaw i opinii prawnych. Od 2016 do 2018 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Prezes Fundacji Praw Obywatelskich oraz ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Kierował radą nadzorczą Kolei Śląskich. Od 2020 członek Państwowej Komisji Wyborczej.

W szkoleniu wzięło udział ponad 20 działaczy Przewodniczących związków z terenu całego kraju, wraz z najwyższymi władzami federacji, w tym Przewodniczącym FZZMiH w Polsce kol. Mirosławem Grzybkiem i Przewodniczącym Okręgu śląskiego Federacji kol. Stanisławem Młynarczykiem.
Podczas szkolenia można było wymienić doświadczenia z uczestnikami seminarium, na temat dialogu społecznego w firmach w których działają organizacje związkowe zrzeszone w FZZMiH w Polsce, oraz o współczesnych problemach dialogu z pracodawcami.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Seminarium szkoleniowe w dniach 18-19 03 2021 została wyłączona

Regulamin wynagradzania – spotkanie 16 03 2021

Jak wcześniej pisałem, 16 03 2021 mieliśmy się spotkać z pracodawcą w temacie regulaminu wynagradzania. Spotkanie to odbyło się. Mieliśmy sfinalizować uzgodnienia w zakresie tego regulaminu. Integralną częścią tegoż regulaminu są załączniki regulaminu premiowania (10% premia regulaminowa oraz przejściowe regulaminy nagród regulaminowych i odpraw emerytalnych).
Finalnie nasze uwagi (zgodne uzgodnienia NSZZ SOLIDARNOŚĆ i Nasze) zostały w większości uwzględnione przez pracodawcę.

Oczekujemy jednak na ostateczną decyzję pracodawcy w zakresie wzrostu kwot dodatków za:
– dyżury i pracę w razie wezwania do awarii,
– pracę w dni świąteczne,
– inne dodatki, np. dodatek brygadzistowski.
W każdej z naszej propozycji zmian regulaminu wynagradzania proponowaliśmy waloryzację tych dodatków. Podparliśmy to racjonalnymi argumentami (rzeczywistym kosztem finansowym dla pracodawcy). Należy zaznaczyć, że dodatki te nie były waloryzowane od kilku lat.

Czekamy na decyzję!

Zasadnicza treść regulaminu jest już uzgodniona. Natomiast regulamin premii według zgodnej opinii pracodawcy i organizacji związkowych jest wadliwy i należy go zmienić.

Na chwilę obecną jeśli pracodawca zwiększy wyżej wspomniane dodatki, to regulamin wynagradzania zostanie podpisany i wdrożony ze starą wersją regulaminu premiowania.

Nasze uwagi do regulaminu premii 10% pracodawca otrzymał. Ustaliliśmy że rozmowy na ten temat rozpoczną się niezwłocznie.

Została również omówiona tzw premia akordowa organizacje związkowe cały czas postulują że należy objąć ją regulaminem i rozszerzyć jej funkcjonowanie na WSZYSTKICH pracowników spółki.

Ponownie został poruszony temat podpisania porozumienia w zakresie tzw „premii kwartalnej” w 2021 roku. Biorąc pod uwagę poprawiającą się sytuację w zakresie napływu zleceń i wielkości produkcji pracodawca powinien to uwzględnić i wynagrodzić pracowników za dobre wyniki! Mamy wstępną deklarację Pana Prezesa, że premia zafunkcjonuje.

Na to liczymy!

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Regulamin wynagradzania – spotkanie 16 03 2021 została wyłączona

Regulamin wynagradzania – spotkanie 10 03 2021

8go marca, organizacje związkowe odrzuciły drugą wersję regulaminu wynagradzania. Nie wyraziliśmy tym samym zgody na wprowadzenie go w treści z dnia 19 02 2021 r., zaproponowanej przez pracodawcę.

Do pisma odrzucającego ten regulamin, załączyliśmy skorygowaną przez organizacje związkowe wersję regulaminu wynagradzania oraz naszą wersję regulaminu premiowania (10% premia), ponieważ uważamy, że obecny regulamin w niektórych punktach jest nieprecyzyjny oraz pozbawia niezasłużenie premii niektóre działy i wydziały.

Tu należy zaznaczyć, że sporo naszych poprawek, z dnia 21 01 2021 r., do pierwszej wersji regulaminu wynagradzania zostało uwzględnionych. Jednak nie wszystkie.

10 03 2021 odbyło się spotkanie, podczas którego punkt po punkcie negocjowaliśmy sporne zapisy. Pozostało parę nieuzgodnionych punktów. Jednak są to punkty o kluczowym znaczeniu dla pracowników.

O szczegółach napiszę po zakończeniu rokowań.

Na tym dwugodzinnym spotkaniu nie ustaliliśmy jednak finalnej wersji. Nie zdążyliśmy też omówić regulaminu premii. Następne spotkanie odbędzie się 16go marca br.

Trzeba przyznać, że spotkanie było konstruktywne. Mamy nadzieję, że 16go będzie równie konstruktywnie.

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Możliwość komentowania Regulamin wynagradzania – spotkanie 10 03 2021 została wyłączona