Spotkanie z Panią Dyrektor HR Grupy Mangata

W dniu 15 03 2024 organizacje związkowe działające w Śrubenie spotkały się z Panią Dyrektor w celu zasięgnięcia informacji w zakresie aktualnych zamiarów, Zarządu spółki Śrubena dotyczących zatrudnienia, spraw organizacyjnych, pracowniczych. Na spotkanie z nami Pani Dyrektor została delegowana przez Prezesa Zarządu Śrubeny.

W spotkaniu, prócz Pani Dyrektor uczestniczył Dyrektor Finansowy Śrubeny i Pani Kierownik działu HR Śrubeny.

Poruszyliśmy następujące tematy:

  • Plany pracodawcy w zakresie zatrudnienia. Niestety uzyskaliśmy informację, że jeszcze w miesiącu marcu 24 nastąpią redukcje zatrudnienia. Nie chciano nam podać w jakiej skali to nastąpi. Jako argument za redukcją podano zbyt małą odbudowę portfela zamówień. Nasze argumenty przeciwko redukcjom nie trafiały do naszych rozmówców.
  • Poruszyliśmy sprawę sporadycznego wyjścia na parking, ponieważ obietnica pracodawcy z końca roku 2023, że ureguluje te tematy, nie została dotrzymana. Obiecano nam, że w najbliższym czasie zostaną ustalone zasady tych wyjść
  • Zostały poruszone sprawy spóźnień, by uregulować precyzyjnie w przypadku spóźnienia, z przyczyn obiektywnych (warunki atmosferyczne, awaria pojazdu itp), kwestię odrobienia tego spóźnienia, ponieważ pojawiają się niejasności w interpretacji regulaminu i dotychczasowej praktyki.
  • Ponownie podnieśliśmy sprawę powrotu dodatku stażowego i powrotu jubileuszy. Skoro w większości spółek grupy takie rozwiązania funkcjonują to nie widzimy powodu by u nas nie miałyby funkcjonować.
  • Podniesiona została sprawa reaktywacji kasy zapomogowo-pożyczkowej.
  • Zawnioskowaliśmy o wprowadzenie procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej.
  • Podnieśliśmy sprawę negatywnego oddziaływania ostatnich, chybionych „projektów” – likwidacji wagowych, ograniczenia kierowców wózka, na wydajność operatorów, które powodują, że operatorzy niepotrzebnie dokonują czynności (wystawianie KW, rejestracja produkcji przez operatorów w systemach MES i ERP, prace przy transporcie międzyoperacyjnym itp.), powodujące obniżenie wydajności.
  • Zapytaliśmy też, zaniepokojeni informacjami o likwidacji stołówki, dlaczego są takie plany i jak w przyszłości zostaną rozwiązane posiłki profilaktyczne, inne posiłki oraz bufet (wolna sprzedaż).
  • Poruszone zostały sprawy związane ze współpracą związków z pracodawcą, z czym ostatnio były duże problemy.

Nie na wszystkie pytania i zagadnienia uzyskaliśmy odpowiedź, ponieważ Pani Dyrektor obiecała nam, że udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym ze względu na konieczność przygotowania się.

Co do szczegółów spotkania, jeśli ktoś będzie zainteresowany to zapraszam do osobistego kontaktu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.