Rozmowy płacowe na 2024 rok – komunikat z dnia 08 12 2023

Na trzecim spotkaniu w ramach negocjacji płacowych, po burzliwej dyskusji, pracodawca złożył nową propozycję, na którą składają się trzy elementy:

– likwidacja tzw. premii za „niechorowanie” w wysokości 3% i przeniesienie tych środków do stawki zasadniczej/godzinowej.

– wzrost wynagrodzenia w odniesieniu do stawki zasadniczej/godzinowej  o 6%.

– wprowadzenie dodatkowego  bonusu, w postaci jednego dnia urlopu w kwartale za niechorowanie w tym kwartale.

Koszt wprowadzenia tego dodatkowego urlopu, pracodawca szacuje na 1,6% w odniesieniu do średniej płacy zakładowej.

Sprowadzałoby się to do tego, że obecna stawka zasadnicza/godzinowa zostanie przeliczona o 9% i jeśli w każdym z kwartałów pracownik nie zachoruje to będzie miał dodatkowo 4 dni urlopu w roku.

Trzeba jednak podkreślić, że dotychczas płaca składała się z trzech elementów:

płaca zasadnicza + premia regulaminowa 10% + premia za niechorowanie 3%

Po ewentualnej zmianie płaca składać się będzie z dwóch elementów:

płaca zasadnicza + premia regulaminowa 10%

Ponadto pracodawca zaproponował by dla znacznej liczby pracowników, których płaca jest liczona ze stawek godzinowych została przeliczona na płacę zasadniczą i wypłacana w takiej formie.

Jest to o tyle istotne, co często podkreślali pracownicy na stawkach godzinowych, że w przypadku małej ilości dni roboczych w danym miesiącu, co miało miejsce w listopadzie i będzie w grudniu płace są znacząco niższe, co utrudnia planowanie budżetów rodzinnych.

Sprowadzi się to do tego, że pensja będzie stała w każdym miesiącu.

Organizacje związkowe nie podjęły decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu tej oferty. Zamierzamy przeprowadzić szerokie konsultacje z pracownikami w poniedziałek i wtorek.

W środę odpowiemy pracodawcy na tą propozycję.

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.