Ulga podatkowa dla członków związku – odliczenie składek członkowskich

W 2022 roku, po wielu latach walki i nacisku na rządzących naszym krajem, został spełniony 19-sty postulat OPZZ dotyczący ulgi podatkowej z tytułu opłacania składki związkowej.

W rozliczeniu PIT składanym za rok 2022 można odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem), ulgę z tytułu opłacania składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, a tak jest w naszym przypadku, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11 co jest dowodem wysokości poniesionych składek.

Odliczenie nie może być większe niż 500 zł. Kwota ta pomniejsza dochód podlegający opodatkowaniu.

Walcząc o możliwość odliczenia składki, OPZZ argumentował, że składka członkowska na rzecz organizacji przedsiębiorców i pracodawców jest zaliczana przez przedsiębiorstwa w koszty uzyskania przychodów, co de facto zmniejsza płacony przez firmy podatek. Stanowi o tym art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Było to ewidentnie nierówne traktowanie członków związków pracowniczych wobec związków przedsiębiorców.

W ocenie OPZZ zasada równości wobec prawa nakazuje, aby państwo równo traktowało członków związków zawodowych i członków organizacji pracodawców.

Dlatego właśnie kilka lat temu zaproponowano wprowadzenie przepisów, które umożliwiłyby dokonanie w rocznym zeznaniu podatkowym odliczenia składki opłaconej na rzecz związku zawodowego lub ustanowienie innego mechanizmu pozwalającego osiągnąć podobny skutek.

W związku z ulgą należy pamiętać, że:
– składki członkowskie odpisywane są od dochodu, a nie od podatku;
– odliczenie ma charakter limitowany kwotą 500 zł w skali roku. Nadwyżka ponad kwotę 500 zł nie będzie zatem podlegać odliczeniu;
– odliczeniu podlegają składki faktycznie opłacone w danym roku podatkowym. Składki należne, lecz niezapłacone nie podlegają odliczeniu;
– pierwszego odliczenia za 2022 r. będzie można dokonać w rozliczeniu podatkowym (do 30 kwietnia 2023 r.);
– podstawę prawną do odliczenia stanowi art. 26 ust. 1 pkt 2c i art. 26 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128).

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.