Wynegocjowaliśmy wzrost dodatków regulaminowych! :)

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy negocjacje wynikające z wystąpienia organizacji związkowych ŚRUBENY, z dnia 21 kwietnia 2022 roku.

Jak Was zapewniłem we wpisie z 11-go maja, po podpisaniu porozumienia w zakresie płacy zasadniczej, mieliśmy kontynuować rozmowy z pracodawcą o wzrost dodatków regulaminowych obowiązującego „Regulaminu wynagradzania”.

Chcieliśmy urealnić – zrewaloryzować dodatki otrzymywane przez pracowników za zwiększoną odpowiedzialność, uciążliwość, dodatkowe poświęcenie czy też inne obowiązki uregulowane w „Regulaminie wynagradzania”.

WYNEGOCJOWALIŚMY DZISIAJ:

– wzrost dodatku brygadzistowskiego z 2 zł – 2,5 zł

– dodatek za czas dyżuru i usuwania awarii

   * czas dyżuru z 150 zł – 170 zł

   * czas usuwania awarii w wyniku wezwania z dyżuru domowego z 75 zł – 85 zł

– dodatek za pracę w święto 195zł – 220

– Dodatek dla zakł. SIP z 300 na 350

– Dodatek dla zakł. SIP z 120 na 150

Wynegocjowane dodatki zafunkcjonują również od 01 06 2022 roku, tak jak wzrost płacy zasadniczej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.