„lex retro non agit”

Jedna ze starych rzymskich reguł prawnych, na której opiera się prawo w naszym kraju to:

„lex retro non agit” – „prawo nie działa wstecz”

U nas w firmie o tym jednak zapomniano!

Pomimo rekordowej produkcji, znaleziono „winnych” nierealizowania bardzo wysokich budżetowych zadań ilościowych w obszarze produkcji, winiąc pracowników obszaru produkcji a szczególnie oddziału na zimno, których zmogła choroba w trudnym czasie pandemii.

W gazetce przedstawiono problem w taki sposób jakoby L4 było nadużywane. Zapomniano chyba o tym, że pracownik na L4 ma 80% uposażenia i postanowiono dodatkowo ukarać takich pracowników!

W związku z tym postanowiono WSTECZ zmienić reguły przyznawania premii kwartalnej.

Szczegóły opisano w nr 4 (2022) gazetki zakładowej.

W dniu dzisiejszym organizacje związkowe wystosowały pismo do pracodawcy następującej treści:


„W związku z publikacją w gazetce zakładowej nr 4 na temat zmienionych zasad wypłacania premii kwartalnej wyrażamy

 STANOWCZY PROTEST

Przeciwko zmianom zasad wypłacania bieżącej premii kwartalnej.

Wnosimy o wypłacenie premii kwartalnej za pierwszy kwartał według dotychczasowych niezmienionych zasad.

Obecne zasady premii kwartalnej wystarczająco regulują nieobecność w pracy powodu choroby.

Protestujemy też przeciwko dyskredytowaniu grupy pracowników obszaru produkcyjnego ze wskazywaniem na pracowników wydziału P2.

Pracownicy obszaru produkcji w 1szym kwartale 2022 roku pomimo szalejącej pandemii COVID ofiarnie i wydajnie pracowali, czego wynikiem są osiągnięte bardzo wysokie poziomy produkcji.”


Oczekujemy na spotkanie z Zarządem spółki i wycofanie się z uregulowań, które działałyby wstecz.

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.