Fundusz socjalny 2022

Zapewne wielu z Was zastanawia się co z funduszem socjalnym na 2022 rok. Mamy informacje, że niektórzy pracownicy spełnili warunki uprawniające do ubiegania się o dofinansowanie do „wczasów pod gruszą” a niektórzy czekają na rozpatrzenie wniosków o zapomogi.

Organizacje związkowe otrzymały od pracodawcy propozycję regulaminu podziału środków oraz plan przychodów i wydatków dopiero 22 02 2022 roku!!!!

Uważamy, że taki plan powinien zostać przedstawiony najpóźniej do 15 stycznia, bo wszystkie dane do sporządzenia takiego budżetu są już znane w tym czasie, ale spuśćmy na to „zasłonę milczenia”  ;(

W dniu 25 02 2022 Nasza organizacja złożyła propozycje niewielkich zmian do planu wydatków w funduszu socjalnym uzgodnione na szczeblu Zarządu Związku. Propozycje zmian wynikały z wniosków składanych przez członków związku.

W dniu 04 03 2022 spotkaliśmy się z Panem Prezesem (ja i Krzysztof), na którym przedstawiłem jak inaczej sfinansować niektóre wydatki. Pan Prezes polecił, odpowiedzialnym za to służbom, przeanalizowanie naszej propozycji.

Śmiem twierdzić, że polecenie Pana Prezesa nie zostało wykonane, ponieważ powiem szczerze pomyliłem się o 2 złote na pracownika w jednej z kategorii wydatków, ale nikt na ten temat nawet się nie zająknął na spotkaniu w dniu 16 03 2022.

Wniosek – nikt tego nie przeanalizował i nikt się nad tym nie pochylił!

Na spotkaniu w dniu 16go marca z Panem Prezesem okazało się, że WSZYSTKIE NASZE WCZEŚNIEJSZE PROPOZYCJE ZOSTAŁY ODRZUCONE na zasadzie „nie bo nie”.

Nie było merytorycznej dyskusji, stwierdzono że NSZZ Solidarność poparł poparł propozycję pracodawcy bez zmian i koniec dyskusji.

W związku z powyższym odmówiłem podpisania takiego regulaminu funduszu socjalnego.

DALSZE KROKI SĄ NASTĘPUJĄCE:
1. Pracodawca przedstawia ponownie, pisemnie regulamin – zapowiedział, że przedstawi taki jak poprzednio.
2. Organizacje związkowe mają 30 dni na uzgodnienie wspólnego stanowiska.
3. Jeśli wspólne stanowisko nie zostanie uzgodnione to pracodawca wprowadzi ostatni regulamin jaki wprowadził.

Z CZYM SIĘ NIE ZGADZAMY:
1. Nie zgadzamy się żeby dzieci urodzone, były pomijane do pierwszego roku życia przy paczkach mikołajkowych.
2. Zawnioskowaliśmy żeby pracownik mógł wybrać czy chce słodycze czy też chce bon lub kwotę pieniężną, do wykorzystania na prezent dla dziecka.
3. Zawnioskowaliśmy podniesienie kwot dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Uważamy, że kwota 300zł dofinansowania dla dziecka jest kwotą zbyt niską. Praktycznie większość pracowników wchodzi do trzeciej najniższej grupy dofinansowania, więc dotknie to największą ilość dzieci i młodzieży.

Zdajemy sobie sprawę że fundusz socjalny jest funduszem zamkniętym. To znaczy, że jest tworzony z określonej kwoty odpisu na pracownika. Składa się z odpisu podstawowego-obowiązkowego (w 2022 roku- 1 662,97 zł/prac.) i odpisu dodatkowego-dobrowolnego, który pracodawca może ale nie musi dokonać.

W bieżącym roku pracodawca zastosował tylko odpis podstawowy. Na spotkaniu 04 03 2022 razem z Krzysztofem proponowaliśmy by Prezes zastosował odpis dodatkowy. Niestety odmówił, argumentując to trudną sytuacją wojenną. Jednak nie wykluczył tego gdyby się sytuacja poprawiła-ustabilizowała, to możemy przystąpić do rozmów na ten temat.

SKĄD WIĘC WZIĄĆ ŚRODKI NA NASZE PROPOZYCJE?

W dniu 16 03 2022 na spotkaniu z Panem Prezesem wyraziłem opinię, że plan wydatków został zrobiony „na kolanie” – bez uwzględnienia ile było na przykład świadczeniobiorców, w poszczególnych grupach, w ubiegłym roku a ile potencjalnie może być w 2022 roku.

1. W dofinansowaniu do wypoczynku dzieci i młodzieży założono że skorzysta 75 dzieci (x 500zł) co stanowi kwotę 37 500zł. Na moje pytanie skąd się wzięło 75 dzieci skoro w 2020 skorzystało 25 dzieci a 2021 skorzystało 35 dzieci, nie uzyskałem akceptowalnej odpowiedzi. Przy naszym założeniu, że w 2022 skorzysta 50 dzieci, czyli 100% więcej niż w 2020 roku zyskujemy kwotę 12 000 zł które można przeznaczyć na paczki dla dzieci od urodzenia do 1 roku i zwiększenie dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Zmniejszając o 8 zł kwotę na pracownika na premię świąteczną średnio z 648 zł na 640 zł zyskujemy na powyższe cele 3 280 zł

RAZEM daje to 15 280 zł które mogłyby zasilić wypoczynek dzieci i młodzieży i paczki dla dzieci od 0 do 1 roku.

Po burzliwym, porannym spotkaniu z Panem Prezesem i z Panią Kierownik Działu Kadr, w dniu dzisiejszym, przedstawiono organizacjom związkowym, ok godz 12:30 nową propozycję regulaminu i budżetu funduszu socjalnego.

Jak się okazało zaakceptowano jedną z naszych propozycji i wszystkie dzieci od urodzenia do 14 lat otrzymają paczki mikołajkowe w postaci kart podarunkowych.

Chcę podkreślić, że doceniamy ten gest.

Zmniejszono również ilościowo prognozę uczestników wypoczynku dzieci i młodzieży z 75 na 60 i „uzyskaną” kwotę przeniesiono do „pomocy finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami na koniec roku”, która średnio na pracownika wynosiłaby 662 zł wobec 648 zł – różnica 14zł.

Mamy 30 dni na zaakceptowanie lub odrzucenie tej ostatniej propozycji.

Bardzo Was proszę o opinie na ten temat.

Jeśli któryś z członków naszego związku będzie zainteresowany szczegółami ostatniej propozycji regulaminu funduszu socjalnego to proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny – prześlę szczegóły i wyjaśnię niejasności.

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.