Komunikat ze spotkania z pracodawcą – 16 11 2021

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą.

Kontynuowaliśmy tematy

  • wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku,
  • zmian w regulaminie premiowania
  • dodatkowych premii – tzw „wydziałowych”.

W kwestii wzrostu wynagrodzeń – nie doszliśmy do porozumienia. Odnośnie szczegółów zapraszam do osobistego kontaktu.

W kwestii zmiany regulaminu – połączenia premii regulaminowej i tzw „akordowej” wyraziliśmy pozytywne stanowisko i oczekujemy pisemnej propozycji ze strony pracodawcy, zgodnie z obowiązującym prawem, t.j. Art.27 ust 3 Ustawy o Związkach Zawodowych! Zarówno tej premii jak i wszystkich innych.

Art. 27
3. Regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; […]

W kwestii tzw. „premii wydziałowych” – uzależnionych od KPI (Kluczowe wskaźniki efektywności) częstokroć oficjalnie ukrywanych przed ogółem pracowników i rozważanych tylko przez niektórych przedstawicieli kadry, uzyskaliśmy zapewnienie, że będą w najbliższym czasie publikowane na wydziałach.

Podkreśliłem na spotkaniu, że tylko dzięki determinacji organizacji związkowych, które od kilku miesięcy żądały informacji, może zafunkcjonuje w Śrubenie skuteczny program KPI i sprawiedliwe, uzależnione od niego dodatkowe premie, w którym to pracownicy będą jak  najszybciej otrzymywać informację zwrotną na temat wyników mierzonych za pomocą KPI zarówno wstecz jak i na kolejne okresy.

Następne spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku odbędzie się 24 11 2021

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.