Bonus półroczny i „radosna twórczość” w wymyślaniu premii!

W wyniku wystosowanego przez nas pisma w dniu 06 08 2020, pracodawca spotkał się z nami w czwartek – 19 08 2021 r.

Nasze pismo dotyczyło premii półrocznej, czyli tak zwanego „bonusu”. Premia ta, która powinna zafunkcjonować, jest zapisana w „Regulaminie wynagradzania” i jest uzależniona od wskaźnika rentowności

WR= zysk netto / przychód ze sprzedaży

Uważaliśmy i uważamy, że ze względu na bardzo dobre wyniki, TA premia powinna BYĆ WYPŁACONA!

Niestety Zarząd Spółki, ustalił na tak wysokim poziomie wskaźniki rentowności na I i II półrocze, że są one nie do osiągnięcia i jak nas poinformowano nie będzie tej premii za I półrocze.

Na drugie półrocze wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i najprawdopodobniej nie zostanie osiągnięty! W związku z tym bonusu za II półrocze również nie będzie.
Ustalanie tego wskaźnika przez Zarząd Spółki na zaporowym poziomie powoduje, że zapis regulaminu w temacie bonusu jest martwy.

Nasza dygresja!
Takie podejście do ustalania WR – wskaźnika rentowności, przez Zarząd, czyli na przykład uchwalenie go na II półrocze 2021, na poziomie:
– ponad 2-krotności z 2018 roku
– ponad 2,5-krotności z 2019 roku
jest obiektywne?
NIE!
Jest przesłanką by nie wypłacić pracownikom BONUSU

Ponadto!

We wspomnianym piśmie z 06go sierpnia, ponownie poruszyliśmy kwestię funkcjonujących na wydziałach obszaru kierownika produkcji, dodatkowych premii – tzw „premii wydziałowej” i „nagrody akordowej”.

Ponownie wysunęliśmy żądania aby możliwość uzyskania dodatkowej premii, które jak wiecie, oscylują od 100zł do 800zł na pracownika, obejmowała pracowników wszystkich wydziałów i działów, oraz żeby powstał regulamin tej premii z określeniem poziomu wskaźników (tzw. KPI) uprawniających do tych premii.

Podkreśliliśmy, że wskaźniki powinny być tak ustawione żeby premia mogła zafunkcjonować DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW.

Nie zgadzamy się na takie rozwiązania, że w niektórych działach i wydziałach premia występuje raz na rok a w innych 12 razy w roku.

Takie funkcjonowanie premii oznacza niewłaściwe ustawienie wskaźników KPI – skoro są nieosiągalne.

Najwyższy czas by zakończono tą „radosną twórczość” – wymyślanie i testowanie dodatkowych premii i wreszcie je wdrożono – jako zakładowe akty prawne, tak jak to przewiduje Ustawa o Związkach Zawodowych i Kodeks Pracy.

Pracodawca przekazał nam ogólnikowe założenia wyliczania wskaźników, bez poziomów tych wskaźników. Twierdzi, że nadal myśli nad poprawnością założeń – czyli

MYŚLI:

  • ponad DWA LATA w przypadku wydziału Pr1
  • ponad ROK w przypadku wydziału Pr2 oraz na wydziałach utrzymania ruchu
  • od miesiąca na Pr4
  • w pozostałych obszarach spółki nadal są testowane różne dziwaczne i zmienne wartościowo w czasie wskaźniki.

Przekazane nam materiały zostaną w najbliższym czasie wnikliwie przeanalizowane przez Zarządy Związków!

Chcemy mieć nadzieję (choć mamy coraz mniejszą), że wystarczy czasu, by w najbliższej dziesięciolatce wymyślono obiektywne i sensowne wskaźniki KPI!

Możemy Was zapewnić że będziemy interweniować w tym temacie!

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.