Regulamin wynagradzania – podpisany

W dniu 16 04 2021 organizacje związkowe podpisały wynegocjowany, nowy „Regulamin Wynagradzania” wraz z 6-cioma załącznikami (premia 10%, stawki zaszeregowania, regulamin dyżurów, itp). Wejdzie on w życie z dniem 01 05 2021.

Negocjacje trwały długo, licząc od przedstawienia nam pierwszej wersji – 6,5 miesiąca.
Uważamy, że wynegocjowana ostateczna wersja jest dużo korzystniejsza od wersji pierwszej z dnia 29 09 2021.

WAŻNA UWAGA!

Podpisaliśmy regulamin pomimo tego, że integralną częścią tego regulaminu jest cały czas, kwestionowany przez nas regulamin 10% premii. Chodziło o to żeby „Regulamin Wynagradzania” zaczął funkcjonować w zasadniczej swojej treści.

Niedawne ustalenia były takie, że zostanie powołana komisja ze strony pracodawcy, pod przewodnictwem dyrektora operacyjnego i związków, do opracowania nowego regulaminu, który będzie negocjowany odrębnie.

Obecnie, pracodawca w związku z zakończeniem pracy przez dotychczasowego dyrektora operacyjnego zapowiedział, że przedstawi nam propozycję nowego regulaminu po rozpoczęciu pracy przez nowego dyrektora operacyjnego.

Zgodziliśmy się na to. Czekamy więc niecierpliwie i myślimy, że nastąpi to w miarę szybko.

Podnosiliśmy i podnosimy również cały czas kwestię tzw. nagrody akordowej i braku jej regulaminu. Uważamy, że taka nagroda powinna obejmować wszystkich pracowników. Mamy nadzieję, że nowy regulamin premiowania uwzględni te kwestie.

Zwrócimy na to baczną uwagę.

Podczas spotkań z pracodawcą w bieżącym roku, o czym wcześniej pisałem, podnosiliśmy sprawę tzw. premii kwartalnej. Na ostatnim spotkaniu pracodawca poinformował nas, że premia ta zostanie wypłacona za pierwszy kwartał.

Dobrze, że pracodawca przychylił się do naszych wniosków odnośnie premii kwartalnej, za co należą mu się podziękowania.

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.