Seminarium szkoleniowe w dniach 18-19 03 2021

W dniach 18-19 03 2021 uczestniczyłem w szkoleniu-seminarium online, zorganizowanym przez Federację Związku Zawodowego Metalowcy i Hutnicy, realizowane ze wsparciem Funduszy Norweskich, w ramach programu “Dialog Społeczny–Godna Praca”, Sektor metalowy – „Wzmocnienie dialogu społecznego w sektorze metalowym poprzez dialog dwustronny”.

Tematem szkolenia była „Rola i znaczenie dialogu społecznego na terenie zakładu pracy„:

– Związki zawodowe, uprawnienia, zasady tworzenia i funkcjonowania, prawo do informacji.
– Rady pracowników, uprawnienia, zasady tworzenia i funkcjonowania, podstawy prawne.
– Społeczna Inspekcja Pracy, uprawnienia, zasady tworzenia i funkcjonowania, podstawy prawne.
– Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, podstawy prawne.
– Zakładowe Układy Zbiorowe pracy, co obejmują, kiedy i jak są wprowadzane, negocjacje układów, rola związków zawodowych, podstawy prawne.
– Regulaminy wynagrodzeń i pracy, co obejmują, kiedy i jak są wprowadzane, rola związków zawodowych, podstawy prawne.
– Spór zbiorowy, rokowania, mediacja i arbitraż.
– Strajk, Inne formy protestu.

Seminarium prowadził mecenas Liwiusz Laska, specjalista prawa pracy, administracyjnego, gospodarczego. Autor projektów ustaw i opinii prawnych. Od 2016 do 2018 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Prezes Fundacji Praw Obywatelskich oraz ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Kierował radą nadzorczą Kolei Śląskich. Od 2020 członek Państwowej Komisji Wyborczej.

W szkoleniu wzięło udział ponad 20 działaczy Przewodniczących związków z terenu całego kraju, wraz z najwyższymi władzami federacji, w tym Przewodniczącym FZZMiH w Polsce kol. Mirosławem Grzybkiem i Przewodniczącym Okręgu śląskiego Federacji kol. Stanisławem Młynarczykiem.
Podczas szkolenia można było wymienić doświadczenia z uczestnikami seminarium, na temat dialogu społecznego w firmach w których działają organizacje związkowe zrzeszone w FZZMiH w Polsce, oraz o współczesnych problemach dialogu z pracodawcami.

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.