Regulamin wynagradzania – spotkanie 16 03 2021

Jak wcześniej pisałem, 16 03 2021 mieliśmy się spotkać z pracodawcą w temacie regulaminu wynagradzania. Spotkanie to odbyło się. Mieliśmy sfinalizować uzgodnienia w zakresie tego regulaminu. Integralną częścią tegoż regulaminu są załączniki regulaminu premiowania (10% premia regulaminowa oraz przejściowe regulaminy nagród regulaminowych i odpraw emerytalnych).
Finalnie nasze uwagi (zgodne uzgodnienia NSZZ SOLIDARNOŚĆ i Nasze) zostały w większości uwzględnione przez pracodawcę.

Oczekujemy jednak na ostateczną decyzję pracodawcy w zakresie wzrostu kwot dodatków za:
– dyżury i pracę w razie wezwania do awarii,
– pracę w dni świąteczne,
– inne dodatki, np. dodatek brygadzistowski.
W każdej z naszej propozycji zmian regulaminu wynagradzania proponowaliśmy waloryzację tych dodatków. Podparliśmy to racjonalnymi argumentami (rzeczywistym kosztem finansowym dla pracodawcy). Należy zaznaczyć, że dodatki te nie były waloryzowane od kilku lat.

Czekamy na decyzję!

Zasadnicza treść regulaminu jest już uzgodniona. Natomiast regulamin premii według zgodnej opinii pracodawcy i organizacji związkowych jest wadliwy i należy go zmienić.

Na chwilę obecną jeśli pracodawca zwiększy wyżej wspomniane dodatki, to regulamin wynagradzania zostanie podpisany i wdrożony ze starą wersją regulaminu premiowania.

Nasze uwagi do regulaminu premii 10% pracodawca otrzymał. Ustaliliśmy że rozmowy na ten temat rozpoczną się niezwłocznie.

Została również omówiona tzw premia akordowa organizacje związkowe cały czas postulują że należy objąć ją regulaminem i rozszerzyć jej funkcjonowanie na WSZYSTKICH pracowników spółki.

Ponownie został poruszony temat podpisania porozumienia w zakresie tzw „premii kwartalnej” w 2021 roku. Biorąc pod uwagę poprawiającą się sytuację w zakresie napływu zleceń i wielkości produkcji pracodawca powinien to uwzględnić i wynagrodzić pracowników za dobre wyniki! Mamy wstępną deklarację Pana Prezesa, że premia zafunkcjonuje.

Na to liczymy!

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.