Regulamin wynagradzania – spotkanie 19 02 2021

W dniu 19 02 2021 pracodawca wreszcie zaprosił organizacje związkowe aby kontynuować rozmowy w zakresie regulaminu wynagradzania, który zaproponował wzamian za wypowiedziany układ zbiorowy.

Krótkie kalendarium:

2020 09 29 – Przedstawienie nowego regulaminu wynagradzania przez pracodawcę w związku z wypowiedzeniem układu zbiorowego.
—————————————————————————————
2020 10 26 – Organizacje związkowe odrzucają regulamin zaproponowany przez pracodawcę z powodu niekorzystnych zapisów tegoż regulaminu dla pracowników oraz niedbałego przygotowania go przez pracodawcę – niepotrzebne powielenie zapisów Kodeksu pracy i zapisów obowiązującego regulaminu pracy.
—————————————————————————————

Trwający spór zbiorowy wstrzymał prace i negocjacje nad regulaminem wynagradzana. W związku z tym:

2021 01 22 – Organizacje związkowe przedstawiają pracodawcy swoją wersję regulaminu.
—————————————————————————————
2021 02 19 – Pracodawca zaprasza organizacje związkowe na spotkanie, na którym oznajmia, że nie jest przygotowany do rozmów!
Nie jest przygotowany bo jakoby biuro prawne obsługujące Śrubenę, dopiero co przesłało mu wersję jaką może zaproponować pracownikom!
—————————————————————————————

W piątek 19-go lutego, o godzinie 12:00, zaraz na wstępie naszego spotkania, Pan Prezes przeprosił nas, że co prawda nas zaprosił ale nie jest przygotowany do rozmów bo nie przedstawił nam swojej wersji regulaminu.
Na przyszłość prosimy aby w takiej sytuacji poinformować wcześniej organizacje związkowe o takim stanie rzeczy, żeby pracownicy, członkowie zarządu związku i komisji zakładowej, którzy mają drugą i trzecią zmianę, lub dzień wolny, nie musieli niepotrzebnie przychodzić na spotkanie, które nie ma sensu.

TO SPOTKANIE MOŻNA BYŁO ODWOŁAĆ W TAKIEJ SYTUACJI!

Takie podejście do sprawy jest lekceważeniem załogi gdy lekceważy się jej przedstawicieli.

Pracodawca z rozbrajającą szczerością zaproponował spotkanie „już” za tydzień w piątek 26go lutego, aby dalej procedować postanowienia regulaminu.

Ciekawe!
P r a w n i c y pracodawcy analizowali prawie miesiąc propozycję związków, a pracodawca chce żeby organizacje związkowe przeanalizowały i skonsultowały regulamin załogą w sześć dni.

Organizacje związkowe przedstawią propozycję pracodawcy do konsultacji pracownikom oraz  zostanie ona przedstawiona do konsultacji prawnikom związków.

Wtedy przystąpimy do rokowań!

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.