Buta czy lekceważenie?

W dniu dzisiejszym pracodawca wywiesił na tablicach ogłoszeń oddziałów produkcyjnych pismo pt.
„Zmiana dot. Rozliczania godzin nieprodukcyjnych, nieznormowanych na oddziałach produkcyjnych”

Wystosowaliśmy dzisiaj pismo do pracodawcy z żądaniem kategorycznego wycofania tego pisma.
Pracodawca w piśmie powołuje się na zapis w porozumieniu kończącym niedawny spór zbiorowy. Jednak zapis ten stanowi również, że zmiany te mają być uzgodnione w zespole ekspertów.
Te uzgodnienia trwają i bez porozumienia pracodawca nie jest uprawniony do jednostronnego ich wprowadzenia.

W dniu 05 01 2021 organizacje związkowe wyraziły wspólne, negatywne stanowisko odnośnie proponowanych zmian, jednocześnie wnioskując o następne spotkanie w celu kontynuacji prac komisji i wypracowania rozsądnych zmian normatywów, tzw. czasów nieprodukcyjnych. Wyjaśniliśmy pisemnie pracodawcy nieprawidłowości w jego propozycjach. Pracodawca nie odniósł się do naszych konstruktywnych uwag tylko jednostronnie próbuje dokonać zmian.
Pracodawca datuje pismo na 05 01 2021, w którym wstecznie próbuje wprowadzić od 01 01 2021 zmiany norm czasów co jest sprzeczne z Art.83 §4 Kodeksu Pracy.

Do piątku 11 01 2021 roku zbiorą się zarządy organizacji związkowych, które podejmą decyzję o odpowiednich krokach wobec pracodawcy lekceważącego dialog społeczny.

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.