Tzw. czasy nieprodukcyjne.

Zgodnie z porozumieniem kończącym spór zbiorowy, została powołana komisja mająca rozstrzygnąć problem przedstawiony przez pracodawcę, polegający na tym, że czasy, które pracownik poświęca na doprowadzenie kuźniarki (czy też innego urządzenia produkującego elementy złączne) do stanu, w którym można produkować zgodne wymiarowo wyroby, miałby być rozliczany czasowo na poziomie 70-80% czasu który jest potrzebny do doprowadzenia tego urządzenia do pełnej sprawności.

Rozliczanie to ma posłużyć do obliczenia elementu premii w zakresie „realizacja wskaźnika wydajności pracownika lub gniazda”. Obecnie w ramach obowiązującej dziesięcioprocentowej premii jest on ustawiony sumarycznie na poziomie 95%. To znaczy, że jeżeli pracownik lub gniazdo osiągnie 95% wydajności, to jest wypłacane pracownikowi lub pracownikom pracującym w gnieździe 4,5% premii.

Obecnie czasy niezbędne do ustawienia maszyny czyli czas przezbrojenia, czas niezbędny do ustawienia zgodności wyrobu, czas wymiany narzędzia po jego uszkodzeniu, czas napraw własnych (drobne roboty ślusarskie), są w ramach kompetencji operatora kuźniarki. Czasy tych przestojów, są rozliczane jako 100% pokrycie czasu.
Teraz pracodawca doszedł do wniosku, że musi zastosować metodę kija!!!!
Kijem ma być przeliczanie tych czasów na poziomie 70-80%.

Oczywistym jest to, że jeśli sumarycznie przeliczy się normatywy wynikające z ilości wykonanych sztuk na poziomie z dotychczas ustalonych normatywów (w założeniu obiektywnych) i nieobiektywnego, pryncypialnego obniżenia normatywów innych niezbędnych czynności, to ma to cechy zmiany norm ogólnych tylnymi drzwiami, niczym nieuzasadnionymi!

Według organizacji związkowych koncepcja zmian jest nieprzemyślana, czemu daliśmy wyraz w momencie przedstawienia tych pomysłów.
W dniu 16 12 2020 mają się odbyć obrady komisji, składającej się z przedstawicieli pracodawcy i organizacji związkowych.
Stanowczo nie zgadzamy się z tym, że czasy, które zostały znormalizowane w ramach procesu normalizacji – „fotografii dnia roboczego” a tak się to odbywało, miały by być redukowane do poziomu 70-80%. Jeśli pracodawca uznaje, że normatywy są złe, to należy je zweryfikować we właściwy sposób!
ZGODNY ZE STANDARDAMI ORGANIZACJI PRACY!!
Tego będziemy się domagać podczas prac komisji!

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.