Koniec Rokowań – porozumienie podpisane – 08 12 2020

W dniu dzisiejszym, w godzinach od 09:00-14:15, odbyło się czwarte spotkanie z udziałem mediatora w ramach rokowań sporu zbiorowego z dnia 30 09 2020.
Pracodawca nie zaakceptował naszych propozycji z dnia 03 12 2020, które złożyliśmy po spotkaniu w dniu 02 12 2020.

Przedstawił swoje propozycje a te z kolei nie zyskały naszej akceptacji. Po kilkukrotnych przerwach i ponownych propozycjach udało się dojść do kompromisu.
Jak to jednak bywa z kompromisem, musieliśmy iść na pewne ustępstwa. Nie udało się uratować wszystkich odebranych przywilejów, gwarantowanych w wypowiedzianym układzie zbiorowym.
W odniesieniu do propozycji pracodawcy, przedstawionych na spotkaniu z załogą w dniu 29 09 2020 roku, porozumienie wygląda następująco (na czerwono to co uzyskaliśmy):

przedmiot sporuPropozycje pracodawcy z dnia 28 09 2020Porozumienie z dnia 08 12 2020
Jubileusze      1,52% do stawki zasadniczej/godzinowejdo 15 lat stażu pracy w Śrubenie – 1,52% do stawki zasadniczej/godzinowej
. .od 15 do 30  lat nieprzerwanego stażu pracy w Śrubenie – 2,2% do stawki zasadniczej/godzinowej
. .od 30 lat nieprzerwanego stażu pracy w Śrubenie – 2,8% do stawki zasadniczej/godzinowej
.zachowany okres przejściowy wypłaty jubileuszy w 2021 rokuzachowany okres przejściowy wypłaty jubileuszy w 2021 roku
Odprawy emerytalne100% wynagrodzenia, zgodnie w kodeksem pracydo 15 lat stażu pracy 100% wynagrodzenia, zgodnie w kodeksem pracy
..od 15 do 35  lat nieprzerwanego stażu pracy w Śrubenie – 150% wynagrodzenia
..od 35 lat nieprzerwanego stażu pracy w Śrubenie – 200% wynagrodzenia
Wzrost wynagrodzeń w 20210% , to co pracodawca nazywał poprawą było poprawą tylko dla pracowników od 1-5lat stażu pracy, którym i tak by musiał poprawić z tytułu wzrostu płacy minimalnej w 2021 roku3,5% do stawki zasadniczej, przy czym 1,75% gwarantowane a 1,75% do podziału przez przełożonych. Jednak w razie nieudzielenia podwyżki przełożony ma udzielić odpowiedzi dlaczego jej nie udzielił. Wszelkie takie przypadki prosimy zgłaszać – będziemy interweniować.
judaszowe
(500+)
0 zl dla pracowników którzy podpiszą porozumienie w okresie listopad-grudzień 2020250 zł dla 60% pracowników którzy nie podpisali judaszowego i dzięki którym można było wynegocjować jakiekolwiek lepsze warunki. Niech te 40% im podziękuje że dostaną cokolwiek więcej.
Pomoc świąteczna w ramach funduszu socjalnego0 zl – zobaczcie wiadomość z dnia 23 października 2020 Pomoc świąteczna czy piknik?220 zł kwoty z funduszu socjalnego, która pozostała z festynu zwanego przez pracodawcę piknikiem rodzinnym, którego nie było w 2020roku. W sumie pomocy świątecznej, z funduszu socjalnego będzie wypłacona pomoc świąteczna do 900zł

Jak widzicie nie do końca można być zadowolonym z podpisanego porozumienia. Jednak podpisanie „judaszowego” przez 40% pracowników na przestrzeni miesiąca października nie ułatwiło nam zadania. Uzyskaliśmy tyle ile na tą chwilę dało się uzyskać.

Jeśli ktokolwiek będzie miał pretensje „że za mało” to niech podziękuje tym 40%, którzy podpisali porozumienie za judaszowe 500+. Podczas negocjacji. pracodawca wielokrotnie używał argumentu że „aż” 40% poparło propozycje pracodawcy.

Wzrost wynagrodzeń o 3,5%, pracodawca obwarował zmianą sposobu rozliczania tzw. czasu nieprodukcyjnego w odniesieniu do obliczania wskaźnika wydajności wydziałów bezpośrednio produkcyjnych, do premii regulaminowej. Dotyczy to czasów przezbrajań awarii itp. Organizacje związkowe, po zaprezentowaniu idei pomysłu czyli rozliczania tego czasu na poziomie 70-80% zamiast 100%, odniosły się do niej negatywnie, podpierając to odpowiednimi argumentami. W grudniu b.r., ma powstać komisja składająca się z przedstawicieli pracodawcy i organizacji związkowych do rozstrzygnięcia tych problemów.

Po nowym roku czekają nas jeszcze negocjacje w zakresie projektu regulaminu wynagradzania, o którym piszemy we wpisie „Co z nowym regulaminem wynagradzania” z dnia 26 10 2020. Dotyczy to szczególnie punktów 3 i 4 to znaczy:

3. Nie przedstawiono regulaminu premii – nagrody akordowej, która powinna według nas obejmować 100% pracowników.

4 Wiele pozostałych zapisów lub brak zapisów w tym regulaminie budzi nasze wątpliwości i sprzeciw.

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.