Dlaczego protestujemy w Śrubenie


Pracodawca w sierpniu 2020 r. zawiadomił organizacje związkowe o zamiarze zwolnienia doświadczonych pracowników z 30-40 letnim stażem pracy w Śrubenie. Jakby tego było mało, we wrześniu, a dokładnie 25 09 2020 r. wypowiedział pracownikom układ zbiorowy. Wypowiadając układ, pozbawił najbardziej przywiązanych do Śrubeny wysokiej klasy fachowców, nagród jubileuszowych. Pozbawił tych pracowników, podkreślę, wysokiej klasy fachowców, którzy poświęcili swoje życie i związali swoją życiową karierę ze Śrubeną, korzystniejszych niż w kodeksie pracy odpraw emerytalnych. Argumentując te „wspaniałe” zmiany pracodawca prosi pracowników o zrozumienie, bo robi to dla ich dobra. Dziesięć lat wcześniej. Po kryzysie finansowym 2007-2009, pracodawca,wykorzystując sytuację, mówił to samo co mówi dzisiaj. Na żądanie 200 zł podwyżki, Prezes oświadczył 06 08 2010, że: „Żądania te stoją niestety w całkowitej sprzeczności z możliwościami finansowymi spółki, a w obecnej sytuacji zagrażają jej stabilnemu rozwojowi, godzą też w długim okresie w interesy zatrudnionych
żródło – https://zywiec.naszemiasto.pl/pracownicy-zywieckiej-srubeny-maja-dosc-wyzysku/ar/c3-521952
Wtedy, po kryzysie obniżyli kwoty jubileuszy i pogorszyli zapisy zakładowego układu zbiorowego. Teraz wykorzystując obecny kryzys, niby też dla dobra pracowników, chcą ich pozbawić, w zależności od stażu i czasu przejścia na emeryturę, od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Pracodawca naiwnie myśli, że młodzi pracownicy widząc jak traktuje się ich starszych kolegów zechcą tu pracować. Ostatnie dni pokazują coś odwrotnego coraz więcej młodszych stażem kolegów składa wypowiedzenia!
W dniu 28 09 2020 r., pracodawca zorganizował spotkanie z wszystkimi pracownikami aby ogłosić „wspaniałą” nowinę. Prezes zaoferował pracownikom, modną ostatnio kwotę 500+. Jednorazowej tak zwanej „nagrody”, jeśli zgodzą się sprzedać siebie i tym samym interesy całej załogi, podpisując indywidualnie niekorzystne porozumienie zmieniające warunki płacowe, będące wynikiem wypowiedzenia zakładowego układu zbiorowego.
W dniu 30 09 2020 r. organizacje związkowe działające w Śrubenie, NSZZ Solidarność i nasz związek, biorąc pod uwagę skalę strat pracowniczych, weszły w spór zbiorowy z pracodawcą. Oczekujemy odstąpienia od wypowiedzenia układu zbiorowego i podwyżek płac, które również zrekompensowałyby brak popraw w 2020 r.
W dniu 05 10 2020 r. pracodawca w wyniku sporu zbiorowego został zmuszony do rokowań. Niestety rokowania nie doprowadziły do pozytywnego rozstrzygnięcia i zakończyły się spisaniem protokołu rozbieżności.
W dniach 09-11 10 2020 r. radiosłuchacze Radia Katowice mogli się zapoznać z problemami jakie dotknęły pracowników Śrubeny. Pan Redaktor Jarosław Krajewski, przeprowadził wywiad z przewodniczącym Waszego Związku i z Przewodniczącym Okręgu Śląskiego Metalowców i Hutników, kolegą Stanisławem Młynarczykiem. Dziękujemy władzom naszej federacji za wsparcie. Audycji można posłuchać     pod tym linkiem
W związku z takim a nie innym rozwojem wydarzeń, organizacje związkowe zostały zmuszone do zaostrzenia formy protestu i 09 10 2020 r. oflagowały zakład.

W chwili obecnej czekamy na mediatora aby kontynuować rokowania. Jeszcze nie mamy informacji kiedy ów mediator będzie mógł przybyć.
Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.